Meest recente nieuws

11/10/15 -  Inspirerend mini-symposium “Diversiteit en integratie”

“De Stoomhal” in Wormer, van oudsher een industrieel mannenbolwerk, maar op 15 september 2015 het podium voor vrouwen tijdens een mini-symposium op uitnodiging van Soroptimistclub Zaanstreek. 

Het thema “Diversiteit en integratie” is actueel door de vluchtelingencrisis. De gastpreker van deze bijeenkomst Domenica Ghidei is bij uitstek geschikt om ons in onze zoektocht rond dit onderwerp bij de hand te nemen.

Domenica Ghidei (1962) heeft een prominente plaats in de Nederlandse samenleving verworven.

Op 15 jarige leeftijd vluchtte zij zonder ouders uit Eritrea en kwam 2 jaar later min of meer toevallig naar Nederland. Zij was tolk bij het Ministerie van Justitie, studeerde rechten en is nu onder andere lid van het College voor de Rechten van de Mens. Zij vervult diverse bestuurs- en adviesfuncties over vluchtelingen- en migratievraagstukken. Zij kreeg de mensenrechtenprijs van het Clara Wichmann instituut voor haar boek “Door het oog van de naald” waarin zij de asielprocedure in Nederland beschrijft.

Domenica deelt met ons haar ervaring als vluchteling, ze spreekt genuanceerd en vol liefde over de moeilijkheden die zij ondervond, de ondersteuning die zij kreeg en hoe zij de positie bereikte die zij nu inneemt. Zij spreekt zelfs van (trotse) dankbaarheid als ze het heeft over de Nederlandse samenleving.

Zij wijst ons op de behoefte van iedere ontheemde om houvast te zoeken in iets dat bekend is. Ook bijzonder belangrijk is het gevoel van veiligheid en het idee dat je erbij hoort. Verbinding maken, iemand bezien en in de ogen kijken (wie is deze mens), dát is nodig.

Domenica vertelt zonder woede en frustraties over de moeilijkheden en de heikele punten in het asielbeleid: zij wijst o.a. op de juridisering en geeft aan dat er geen pasklare oplossing voor handen is. Het enige dat we kunnen doen is hier en nu, zonder naïef te zijn, kleine stappen zetten.

Tijdens de goed gevulde broodmaaltijd met heerlijke soep, ontstaan al boeiende gesprekken en kunnen de gasten kennis maken met de doelstellingen en ambities van de Zaanse Soroptimisten.

Na de inleidende woorden van Domenica volgt een forum discussie met een aantal interessante vrouwen. Naast Domenica Ghidei zijn dat Songül Mutluer (o.a. gemeenteraadslid), Azru Milli (arts) en Alida Joachim (oud-directeur van een vnl. ‘zwarte’ basisschool in Zaandam Zuid).

Onderwerpen die tijdens het forum ter sprake komen zijn onder andere;

- integratie en segregatie in het basisonderwijs als er geringe diversiteit op de school is,
- het belang van het op de juiste wijze leggen van contacten en het bieden van een netwerk,
- de rol van de samenleving in het omgaan met de problemen en trauma’s die vluchtelingen met zich meedragen.

De avond is georganiseerd door de kiescommissie en was bedoeld ter verdieping en om eventueel nieuwe leden te interesseren voor onze club. Daar zijn zij met deze inspirerende avond zeker in geslaagd.


30/03/17 Alphen aan den Rijn
Groot Alphens Dictee 2017 voor Free a Girl
06/04/17 Rotterdam
Huisconcert
07/04/17 Delft
Club Delft met Friendshiplinks
08/04/17 Delft
Club Delft 65 jaar
09/04/17 Rotterdam
9 april 2017 Marathonloop
Not id article
Blog uit club ...

Action on Armed Violence in Liberia


Download

Magazine voor
Soroptimisten in
Netherland, Suriname
en Curaçao

 

Laatste tweets