Leeuwarden “Noorderlicht”

Club Leeuwarden Noorderlicht ondersteunt voor gemiddeld twee jaar een internationaal en/of een regionaal project. Door onze interesses, talenten en energie met elkaar te verbinden komen wij in aanraking met mooie inspirerende organisaties.

Onze club steunt vanaf maart 2014: Jeugdhulpfonds – Geldgebrek mag de ontwikkeling van kinderen niet belemmeren. Daarom is Jeugdhulpfonds opgericht. Bedoeld voor alle kinderen en jeugdigen die onze hulp nodig hebben. Kunnen ouders/opvoeders bepaalde kosten niet betalen (buiten de reguliere kosten) en zijn er geen andere financieringsmogelijkheden? Dan kunnen ze een beroep doen op het fonds.

Sinds 2014 nemen wij ook actief deel aan - NL DOET – Voor zover mogelijk doen wij dat ook in het kader van jeugd en/of jeugdhulp.

Soroptimist Filmfestival voor Kinderen is een jaarlijks terugkerend filmfestival dat voor 1300 kinderen van basisscholen wordt georganiseerd. Het filmfestival heeft als doel om kinderen door middel van film, bewust te maken van het bestaan van kinderrechten en ze een kijkje te geven in het leven van andere kinderen. Voor meer informatie zie http://www.sffk.nl/

 


Geen evenementen
30/03/17 Alphen aan den Rijn
Groot Alphens Dictee 2017 voor Free a Girl
06/04/17 Rotterdam
Huisconcert
07/04/17 Delft
Club Delft met Friendshiplinks
08/04/17 Delft
Club Delft 65 jaar
09/04/17 Rotterdam
9 april 2017 Marathonloop
Not id article

Profiel

 

Club Leeuwarden “Noorderlicht” is op 11 februari 1995 afgesplitst van Friesland-Noord. De club telt 23 leden, met een redelijke diversiteit aan beroepen en leeftijdscategorieën. Onze clubavonden zijn rond de 11e van de maand op wisselende locaties, zowel bij leden thuis als in horecagelegenheden. De clubavonden worden ingevuld door bijdragen van eigen leden of door externe sprekers. We zijn een jonge club, op zoek naar onze identiteit. Hierbij hebben we ontdekt dat de service gedachte slechts een gevolg kan zijn en geen doel op zich. Ons motto sluit aan bij de quote van de Amerikaanse filosoof en voorvechter van de mensenrechten: Howard Thurman: "Don't ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive and then go do that. Because what the world needs is people who have come alive.”

Onze missie is “ tot leven komen”.