Zwolle

Club Zwolle komt iedere tweede woensdag van de maand bij elkaar in Restaurant Urbana te Zwolle. Eenmaal per jaar organiseert het bestuur in juni een zomeruitje en in het kader van fondsenwerving komen de leden bijeen voor het Diner van 6; een gezellig etentje voor en door leden waarvan de opbrengst naar de Projectenbank gaat.

In december wordt er in het kader van de Dag van de Rechten van de Mens een bijeenkomst georganiseerd samen met de Clubs: SHE, Club Veluwe en Isalania.

Club Zwolle heeft friendshiplinks met clubs in diverse Europese landen: Hannover, Horsens, Taunton, Worcester & Malvern, Timisoara.

Op 8 maart 2017, Internationale Vrouwendag, wordt het beeld van een krachtige vrouw: "EVA"  onthult. De onthulling zal plaatsvinden in RAWspace, Willemsvaart 21a, Zwolle. Dit is het atelier van Ronald A. Westerhuis, de maker van "EVA". 

In 2016 vierden we ons 80 jarig lustrum. Ons lustrumproject is "Vrouwen coachen Meiden" Het project is een project van Vrouwenplatform Carree Overijssel. Vrouwelijke coaches helpen jonge meiden en jonge vrouwen aan een toekomst. Een toekomst die in gevaar werd gebracht door uitval op school, problemen thuis of in de vrije tijd. Ervaren coaches motiveren meiden om vanuit een actieve, positieve instelling te werken aan een toekomst met kansen op werk, inkomen, economische onafhankelijkheid en zelfvertrouwen in capaciteit. 

 

 

ANBI status Stichting Projectenbank Soroptimistclub Zwolle (SPS)

De Stichting Projectenbank Soroptimistclub Zwolle is in 2003 opgericht als een Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI) . De formele doelstelling van SPS is daarmee als volgt vastgelegd:

-          Bijdragen aan de verwezenlijking van het ideaal van de Soroptimistbeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke hulp aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, welke zich de bestrijding van algemeen maatschappelijke noden tot taak stellen

-          Verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

SPS is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Zwolle onder nummer KVK 05073888

Het RSIN nummer is 816090464.

Het banknummer van SPS : NL88RABO0.1489.53.611

Postadres: Werkerlaan 9, 8043 LT Zwolle

Bestuursleden van SPS ontvangen geen beloning.

Projecten

SPS steunt lokale, nationale en/of  internationale projecten :

Projecten

2014: Voedselbank: Handjes uit de mouwen: en sponsoring van verse groenten/fruit.

2015: Timisoara: Vervolgopleiding van jonge vrouw tot verpleegster. In voorgaande jaren hebben wij deze vrouw ondersteund in de opleiding voor de Middelbare school. Dit in samenwerking met Club Timisoara

2014-2016: Syrië Back to School. (1000,== per jaar)

2013 - 2015: India, Bangalore: 1000,== per jaar tbv opleiding vrouwen naar een zelfstandig bestaan. 

Jaarlijks wordt een klein deel van de beschikbare fondsen van SPS gereserveerd voor ad- hoc projecten.

In 2014 heeft Club Zwolle ism Club Milimani Nairobi Kenia een project ondersteund waar 2 meisjes naar het Voortgezet onderwijs konden.

Door met name in het buitenland te kiezen voor projecten in landen en steden waar Soroptimistclubs aanwezig zijn of anderszins toezicht is op de besteding van de financiële bijdragen, wordt geborgd dat de gelden worden ingezet conform de afspraken die door SPS hierover gemaakt zijn.

Activiteiten en fondsenwerving

De leden van club Zwolle zijn zelf actief in het bijeenbrengen van fondsen voor de Stichting Projectenbank Zwolle. Daartoe worden activiteiten van verschillende aard ondernomen:

Jaarlijks terugkerend: Benefietdiner voor 6 (€ 450)

Actieverkoop: Ordners in huisstijl van Soroptimisme, Wijnen (€ 4000).

Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Geen evenementen
30/03/17 Alphen aan den Rijn
Groot Alphens Dictee 2017 voor Free a Girl
06/04/17 Rotterdam
Huisconcert
09/04/17 Rotterdam
9 april 2017 Marathonloop
11/04/17 Almere
Regiobijeenkomst Midden Nederland
12/04/17 Bommelerwaard
Grenzeloos Koken
Not id article

Zwolle

Soroptimistclub Zwolle telt 33 actieve leden uit Zwolle en omgeving. De leden kennen een grote diversiteit in achtergrond qua werk en studie maar zijn allemaal op hun eigen wijze ambitieus in hun werk en staan midden in de samenleving.

De charter is uitgereikt op 26 september 1936 door N.C.A. van Dobben, Nederland.

Bestuur 2016/2017 bestaat uit:

Presidente: Jeanette Horlings-Koetje 

Vice-Presidente: Mariska Pekkeriet

Penningmeester: Luida Boelema

Secretaris: Charissa Verhoef

Assessor-secretaris: Jacquelette Veldt