Haarlem e.o.

 

 

VOLLEDIG VOLGEBOEKT!

Symposium Mensenrechteneducatie  zaterdagmiddag 11 maart 2017

Op zaterdagmiddag 11 maart organiseert Soroptimistclub Haarlem e.o. een symposium met als thema Mensenrechteneducatie.                                        
Aanleiding is de benoeming dr. Felisa L. Tibbitts tot bijzonder hoogleraar Mensenrechteneducatie aan de Universiteit van Utrecht per 1 januari 2017.

Deze benoeming, een unicum voor Europa, is mogelijk gemaakt door de nalatenschap van mevrouw Carla Atzema-Looman, tot haar overlijden in 2013 een bijzonder gewaardeerd lid van onze club.

Op deze middag zal prof. dr Barbara M. Oomen, hoogleraar sociologie van de mensenrechten aan de Universiteit van Utrecht, de zoektocht naar de invulling van een "echte Soroptimisten-leerstoel" toelichten.

Aansluitend zal dr. Tibbitts haar plannen voor de invulling van haar leeropdracht uiteenzetten.

Daarna zal vanuit drie verschillende invalshoeken de Mensenrechteneducatie in Nederland nader worden toegelicht :

  • mr Adriana C.J. van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, zal spreken over de wettelijke taak en concrete activiteiten van het College op het gebied van mensenrechteneducatie.
  • drs. Frauke de Kort zal ingaan op haar onderzoek over mensenrechteneducatie binnen het vak maatschappijleer en haar aanbevelingen over de integratie van mensenrechten binnen andere relevante opleidingen,
  • vervolgens nemen Rajae Azaroual en Barbara Bos u mee op een interactieve verkenning van stereotypen die een rol spelen in onze perceptie en daarmee van belang zijn voor mensenrechteneducatie.
  • muzikaal zal deze middag worden opgeluisterd door een optreden van Mayte Levenbach, een veelbelovende jonge violiste, die een bijzondere viool uit de nalatenschap van Carla Atzema-Looman in bruikleen heeft gekregen.                                                                                                                                 

Plaats en tijd :

Noord-Hollands Archief
Jansstraat 40, Haarlem
(op loopafstand van het station en parkeergarages in de directe omgeving)

Zaterdag 11 maart 2017

Ontvangst  en registratie vanaf 13.00 uur
Symposium 13.30 – 16.30 uur
Napraten en borrel 16.30 - 18.00 uur

AANMELDEN is niet meer mogelijk


Informatie via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

___________________________________________________________________

 

 


Haarlem e.o. - 85 jaar!

Een feestelijke start van het lustrumjaar op 5 november 2016 in 30-tiger jaren stijl.


2016-2017

Het thema van onze presidente Fanny Struyk voor het clubjaar 2016-2017 is "EYEOPENERS", een ervaring of gebeurtenis waardoor je ineens iets begrijpt wat je nog niet wist of besefte.
Het komend jaar wordt een jaar met een gouden randje: wij zijn jarig en wij worden vijfentachtig!
Maar hoe hebben wij die leeftijd bereikt en nog belangrijker hoe blijven we vitaal? Een lustrum betekent een nieuwe mijlpaal om bij stil te staan en vraagt om reflectie: terugblikken naar het verleden met bewondering en verwondering, opgaan in het heden om je vervolgens met die eyeopeners te richten op de toekomst.
In onze club groeit het aantal relatief jonge vrouwen. Als generatie hebben zij meer dan ooit te maken met snelle innovatie, carrièreswitch, jaarcontracten en pensioenbreuken. Dat verandert uiteraard je hele perspectief, ook op het lid zijn van onze Soroptimistclub en het credo wordt dan: “interessant, voor een paar jaar, daarna zie ik wel verder”. Wij zetten in op: “Soroptimisme en verbondenheid”, zodat iedereen een balans maakt tussen “wat breng ik en wat haal ik”.

Daarom willen wij het komend jaar meer ruimte en aandacht voor een gesprek met elkaar. Luisteren naar (beroeps) dilemma’s van de ander, diversiteit in meningen ondergaan en ’s avonds thuis komen en je realiseren: “Dit was voor mij een eyeopener”.

 

  4de Haarlemse Hofjesbridgedrive

Geslaagde 4de Haarlemse Hofjesbridgedrive editie 2016

Op een zeer zonnige zaterdag 24 september is de vierde editie van de Haarlemse Hofjesbridgedrive gehouden. Een jaarlijks evenement georganiseerd door de Soroptimisten Club Haarlem en omgeving. Deze serviceclub zet zich in voor het verbeteren van de positie van meisjes en vrouwen, zodat zij in staat zijn onafhankelijk een bijdrage te leveren aan de samenleving.
Naast de gezellige ontmoetingen in de vaak onbekende prachtige Haarlemse Hofjes, en een serieuze bridge competitie met prijs, staat de dag toch vooral in het teken van het ophalen van geld voor een goed doel.
Vanuit het thema ‘Elkaar versterken’ heeft Club Haarlem e.o bij deze editie van de Hofjesbridgedrive een mooi bedrag weten in te zamelen voor de Weekend Academie Haarlem. Een organisatie die kinderen de mogelijkheid geeft het beste uit zichzelf te halen, een plek in de maatschappij te verwerven die hen voldoening biedt en waar zij trots op zijn. 
De Soroptimisten zijn dan ook zeer trots dat de gezelligheid van de Haarlemse Hofjesbridgedrive tegelijk ook tot een prachtig bedrag voor deze organisatie heeft geleid. Het eindbedrag is uitgekomen op €6000.
Soroptimisten Club Haarlem e.o. kijkt terug op een zeer geslaagd evenement, en wenst de Weekend Academie veel succes toe bij het voortzetten van hun zeer waardevolle activiteiten. Onze dank gaat uit naar de 12 deelnemende Haarlemse hofjes en alle sponsoren. 

Op naar de vijfde de editie van de Haarlemse Hofjesbridgedrive op 23 september 2017. Bent U geinteresseerd in de uitslag van de wedstrijd: Klik hier. ♠♣♥♦

In de prijzen! 

Ons project Microkrediet voor Moeders waar de opbrengst van onze 3de Haarlemse Hofjesbridgedrive voor is bestemd, is maar liefst 2 maal bekroond.
Op 14 juni 2016 tijdens de zomervergadering in Veenendaal met de Best Practice Award en tijdens het Europese congres op 9-10 juli 2016 in Sofia met de Soroptimist International Best Practice Award - Economic Empowerment.

NLDoet! 2016

NL Doet! 2016
Ook dit jaar waren we als club actief betrokken bij NL Doet!
Op 12 maart waren we met een groot aantal leden te gast bij Kinderdienstencentrum De Wollewei in het centrum van Haarlem.
De Wollewei is een plek waar kinderen met een (vermoeden van) een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap overdag heen kunnen gaan. De kinderen kunnen onder andere zwemmen, wandelen, buiten spelen, muziek maken, snoezelen en nog heel wat andere dingen.
Het werk op de groepen van de De Wollewei is zeer intensief. Dit vraagt veel van de leerkrachten en ouders.
De Wollewei had daarom bij NL Doet! een aanvraag gedaan voor hulp van verschillende aard.
In een kleine 4 uur hebben we samen met ouders, leerkrachten en andere vrijwilligers een moestuin in bakken aangelegd, waardoor de kinderen geuren kunnen ervaren, het speelgoed en de kasten op de groepen schoongemaakt, alle speeltoestellen in de speeltuin weer fris gemaakt, de ramen gelapt en tal van andere zaken aangepakt.
Het was schitterend weer. Dit maakte het werk voor dit goede doel nog plezieriger.

 

 

 

ANBI

Algemene gegevens:

Naam Anbi: Stichting Soroptifonds Haarlem
KvK: 34237664
RSINnummer: 815142493
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Kenaupark 11, 2011 MP Haarlem

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: M. Jongkind-Voncken
Penningmeester: C.J. Kothe
Secretaris: I. Hubrecht-Van Bergen
Beloningsbeleid: Bestuursleden zijn onbezoldigd

Doelstelling, tevens beleidsplan:

1. Financiële facilitering van de fondsenwervende activiteiten van de Soroptimistclub Haarlem e.o.
2. Uitvoering van de door de clubleden van Soroptimistclub Haarlem e.o. genomen besluiten ten aanzien van de besteding van de opbrengst van de fondsenwervende akties. Alle gelden komen geheel ten goede van “goede doelen” in de vorm van giften.
3. Goed beheer van de aan de Stichting geschonken en gelegateerde sommen en uitvoering van de door Soroptimistclub Haarlem e.o. genomen besluiten t.a.v. de besteding hiervan, eveneens ten gunste van de door de club genomineerde goede doelen.

Financiëel jaarverslag:

Voor een specificatie van de in de loop van het clubjaar gedane giften zie het financiëel jaarverslag. 

Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Geen evenementen
30/03/17 Alphen aan den Rijn
Groot Alphens Dictee 2017 voor Free a Girl
06/04/17 Rotterdam
Huisconcert
09/04/17 Rotterdam
9 april 2017 Marathonloop
11/04/17 Almere
Regiobijeenkomst Midden Nederland
12/04/17 Bommelerwaard
Grenzeloos Koken
Not id article

Profiel

Haarlem e.o.
Soroptimistclub Haarlem e.o. is op 5 november 1931 opgericht. Het charter is uitgereikt door mw. E.W. Wijnandts Francken-Dyserinck. De club bestaat uit 40 leden, die werkzaam zijn (geweest) in diverse beroepen en sectoren en woonachtig zijn in en rond Haarlem. De maandelijkse bijeenkomst vindt plaats rond de 12de van de maand in het sfeervolle Tuighuis van Kraantje Lek in Overveen. Voorafgaand kunnen de leden gezamenlijk eten. Een prima mogelijkheid om op informele wijze even bij te praten of leden beter te leren kennen.

De club verwacht van de leden een actieve inbreng. Om die reden zijn alle leden ingedeeld in diverse commissies, waarvan de projectcommissie, de programmacommissie of de PR commissie de grootsten zijn.