Club Hoorn e.o.

Een stevige stap naar BUITEN

 
Visie bestuur 2015/2016
Soroptimistclub Hoorn e.o.

 

 Wat zien we?

  • Koersgesprek: meer ‘ontwikkeling’ en ‘daadkracht’
  • ‘Soroptimisme in verandering’: missie/visie uitdragen
  • Druk op projectcie (high tea, wandeltocht Twisk, wijnproeverij, etc…)
  • Veel plannen, (te) weinig doen
  • Verdienmodel niet optimaal: veel werk, (te) weinig opbrengst
  • Bijeenkomsten voldoende interessant: focus op ontwikkeling en daadkracht (o.a. inspiratie en intervisie)

 

 Wat willen we doen ?

  • Meer DOEN
  • Beter onderling verdelen
  • Slim gebruikmaken van aanwezige talenten in de club, expertise en tijd
  • Naar buiten treden en het merk ‘Soroptimisten’ verkopen

 


 

 

Een blog voor vakvrouwen, Soroptimisten en geïnteresseerden.

Op deze manier worden vrouwenitems verzameld, gerubriceerd en waar nodig voorzien van een deskundig Soroptimisten commentaar.

Natuurlijk bent u allemaal uitgenodigd uw reactie te geven.

Kennisdeling, daar worden we allemaal wijzer van!

 


 

Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer info via Weblog: http://soroptimistenhoorneo.wordpress.com/


 

 ANBI

De Soroptimist Intern. Club Hoorn /Projecten, ook wel bekend onder de naam "Soroptimistclub Hoorn eo" is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 40624481, haar RSIN is: 8161 44 126. De Club is bereikbaar via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het banknummer van de projectenrekening van de club is:
NL69 RABO 0325 8344 23

De doelstellingen van de Soroptimisten wereldwijd, dus ook van Soroptimistclub Hoorn eo zijn: verbetering van de rechten van de vrouw, mensenrechten voor iedereen en het bevorderen van goede internationale verstandhouding en vriendschap.

Mede door het opzetten en/of ondersteunen van concrete projecten, lokaal, nationaal of internationaal, verwezenlijkt Soroptimistclub Hoorn eo deze doelstellingen.

Bij de keuze van projecten streven we naar een evenwichtige verdeling van projecten met een langere en een kortere duur. Daarnaast streven we naar spreiding over de werelddelen.

Ieder project is gericht op ontwikkeling, en in principe voor kansarme vrouwen en meisjes. Betrokkenheid van 1 of meerdere leden van de Soroptimistclub Hoorn eo is daarbij een pre. Aanvragen voor financiële bijdragen dienen te worden vergezeld van een projectplan en begroting en een ingevuld aanvraagformulier. Deze worden voorgelegd aan de projectcommissie die deze beoordeeld en eventueel aanvullende info opvraagt. Zij vraagt ook na afloop een evaluatie en verantwoording aan de contactpersoon/aanvrager. De financiële administratie van de projecten van Soroptimistclub Hoorn eo wordt volledig afgescheiden gevoerd en wordt niet vermengd met de clubactiviteiten voor de leden van de Soroptimistclub Hoorn eo.

Het bestuur van Soroptimistclub Hoorn eo was van 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2015 als volgt samengesteld :

Berthe van Engen-Buur, presidente

Annelies Vethman, vice presidente

Gonny Loman, 1e secretaris

Carla Westra, 2e secretaries

Marjo Blokker, penningmeester

 

De penningmeester is tevens lid/penningmeester van de Projectcommissie

De leden van het bestuur zijn gezamenlijk bevoegd. Bestuursleden alsmede leden van de Projectcommissie ontvangen geen beloning.

Verslag over het jaar 2014-2015

Hieronder een overzicht van de projecten die onze club momenteel ondersteunt, een lijst van ideeën voor fundraising op langere termijn en een aantal concrete plannen voor komend jaar.

Huidige projecten

Langlopende projecten:

- Dr. Reijntjes Dovenschool - Sri Lanka

- Project ‘I Care Pads’ - Kenya

- Sayap Ibu weeshuis - Yogyakarta

- Witte wezen - Roemenie

 

Kortlopende projecten:

- Stichting Friends of Kagando Hospital (Cees Weel) - Uganda

- Kinderkledingbank Hoorn en Stede-broec

 

Om weloverwogen en zo objectief mogelijke keuzes te maken bij de aanname en voortzetting van projecten, zijn richtlijnen ontwikkeld. Deze zijn gebaseerd op de bestaande richtlijnen. Deze richtlijnen zijn vastgesteld en worden gebruikt.

Concrete plannen voor komend jaar

Voor het komend jaar stelt de projectcommissie voor dat we ons inzetten voor de volgende

fundraisingprojecten:

- organisatie van sorrenlezing

- aanhaken bij organisatie van kinderfilmfestival door regioclubs

- organiseren van puzzelrally / high tea ouderen

- verkopen van kleding

- onderzoeken mogelijkheden voor beroepenmarkt of talentenbank, eventueel in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale.

 

Financiële verantwoording

Het vermogen van de Soroptimistclub Hoorn eo /Projectrekening is ontstaan en wordt gevoed door bijdragen van de leden (vaste en vrijwillige bijdragen) en daarnaast door sponsoring en fundraisingactiviteiten. De omvang van de uitgaven zijn ongeveer gelijk aan de inkomsten. Afgelopen jaar is het vermogen van de club iets toegenomen.

Jaarrekening Soroptimisten 2013 2014 Hoorn (pdf)

Jaarverslag 2014-2015 Hoorn

Jaarverslag Projectcie 2014-2015

Jaarverslag ProjectCie 2013-2014 Hoorn (docx)


Geen evenementen
30/03/17 Alphen aan den Rijn
Groot Alphens Dictee 2017 voor Free a Girl
06/04/17 Rotterdam
Huisconcert
07/04/17 Delft
Club Delft met Friendshiplinks
08/04/17 Delft
Club Delft 65 jaar
09/04/17 Rotterdam
9 april 2017 Marathonloop
Not id article

Profiel

Sigrid Oeckelhauser (Duitsland) heeft op 26 mei 1962 het charter uitgereikt aan Club Hoorn en omstreken. Daarmee werd Hoorn e.o. de 35steclub van de Unie. De leden van Club Hoorn en omstreken, ca 50, wonen globaal in het gebied tussen de drie steden van de regio West-Friesland: Enkhuizen, Medemblik en Hoorn. De club kent een grote diversiteit aan beroepen: 

huisarts/ zzp’er / agrarier/ restaurateur/ architect/ notaris/ logopedist/ verloskundige/ informatiespecialist/ arts microbioloog/ apotheker/ marketing manager/ HRM/ reïntegratie coach / jeugdarts/ beeldend kunstenaar/ dramaturg/ coach/ vertaler / docent/ arts/ maatschappelijkwerker/ accountmanager/ mediaonderneemster/ restaurator ceramiek / jeugdarts/ socioloog/ theoloog/ oefentherapeut/ doktersassistente / klinisch chemicus/ jeugdhulpverlener/ communicatietrainer/ psycholoog/ coördinator kinderopvang/

De bijeenkomst vindt in principe de 18e van de maand plaats. De club heeft friendshiplinks met Club Herning (Denemarken), Club Hameln-Pyrmont (Duitsland), Club Silute (Litouwen), Club Fontainebleau (Frankrijk), Club Chino, California (V.S.).