Walcheren

Oktober 2015

Vrijheden

Vrijheid is een groot goed dat gekoesterd en beschermd moet worden. In Zeeland vindt iedere twee jaar de uitreiking van de Four Freedoms Awards plaats. Het tussenliggende jaar vindt dat plaats in New York, zoals vandaag terwijl ik dit stukje schrijf. Het gaat hier om de 4 vrijheden zoals Franklin D. Roosevelt deze uitsprak in zijn State of the Union op 6 januari 1941. Komend jaar 75 jaar geleden. Kort samengevat zijn het de volgende:

vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees.

Het zijn kernwaarden voor een samenleving in vrijheid.

Aangezien de roots van de Roosevelt’s bijna zeker in Zeeland liggen, vind ik het de gelegenheid om deze 4 vrijheden komend jaar centraal te stellen. Dit klink wel ambitieus en dat is het wellicht ook. Maar we willen het vooral dichtbij houden. Zoals ook Roosevelt dit in zijn speech verwoordde: “Dat is geen visie voor een ver millennium. Het is een duidelijk omschreven basis voor een soort wereld die bereikbaar is in onze eigen tijd en generatie.

En zo voel ik het ook bij onze club. Hoe verschillend we ook zijn, zowel qua karakter als in leeftijd, we hebben allen gekozen voor de Soroptimisten en voor alles waar dit voor staat. Het sluit naadloos aan bij deze vrijheden en ons streven om ons steentje bij te dragen.

Wij verheugen ons op komend jaar en kijken uit naar inspirerende bijeenkomsten.

Namens het bestuur 2015-2016,

Kathrin Ginsberg 
Presidente bestuur 2015-2016


Geen evenementen
30/03/17 Alphen aan den Rijn
Groot Alphens Dictee 2017 voor Free a Girl
06/04/17 Rotterdam
Huisconcert
07/04/17 Delft
Club Delft met Friendshiplinks
08/04/17 Delft
Club Delft 65 jaar
09/04/17 Rotterdam
9 april 2017 Marathonloop
Not id article

Profiel

Club Walcheren bestaat nu uit 52 leden en groeit gestaag. Maandelijks eten we samen, vergaderen we en geeft iemand een lezing. Soms houdt een clublid een werkbericht of levensbericht en vaak nodigen we iemand uit van buiten de club. Liefst iemand die ons wakker schudt en ons het leven van nét even een andere kant laat zien.

Voorbeelden van lokale projecten die we de afgelopen jaren steunden zijn de Zeeuwse zomerkampen van Humanitas, het Zeeuwse alfabetiseringsproject en ons ‘leesproject’ op de Ravensteinschool in Vlissingen.