Badges

231, Ede
Samenwerking Nederlandse SI-clubs : Nee
Samenwerking buitenlandse SI-clubs: Nee
Samenwerking andere serviceclubs: Nee
Samenwerking met niet-serviceclub:
Noem producten en diensten:
badges voor Soroptimisten
Omschrijf ontvangende instantie:
de opbrengst van de badges gaat ieder jaar naar het lopende project binnen Soroptimistenclub Ede
Internetadres:
Hoe komt men aan het project:
Selecteer leeftijd doelgroep : volwassenen
Selecteer geslacht doelgroep: vrouw
1e Werkveld: Education and Culture
2e Werkveld: Economic and Social Development
Werelddeel : Europe
Voer land in: Nederland
Voer plaats in:
Selecteer beginperiode: 2002-01-01
Selecteer eindperiode: 2022-01-01
Omschrijf activiteit:
Verkoop van badges aan andere Soroptimistenclubs in Nederland, Belgie en Suriname
Voer opbrengsten eigen activiteiten in (exclusief subsidie en sponsoring) : 0
Omschrijf niet-financiele bijdragen:
Kosten: 0
Omschrijving kosten:
Sponsoring via eigen activiteit: 0
Naam Subsidie-verstrekker : Bedrag:
0
0
0
Opbrengst sponsoring via extern bureau : 0
Subsidie Algemeen Fonds: 0
Volgende >

30/03/17 Alphen aan den Rijn
Groot Alphens Dictee 2017 voor Free a Girl
06/04/17 Rotterdam
Huisconcert
07/04/17 Delft
Club Delft met Friendshiplinks
08/04/17 Delft
Club Delft 65 jaar
09/04/17 Rotterdam
9 april 2017 Marathonloop
Not id article