Tanzania, Tufikiriane

486, Lisse-Bollenstreek
Samenwerking Nederlandse SI-clubs : Nee
Samenwerking buitenlandse SI-clubs: Nee
Samenwerking andere serviceclubs: Nee
Samenwerking met niet-serviceclub: Stichting Tufiliriane, Hillegom
Noem producten en diensten:
onderwijs voor meisjes
Omschrijf ontvangende instantie:
Stichting Tufikiriane – “Wij denken aan elkaar” – helpt kinderen uit het dorpje Bwambo in Tanzania aan onderwijs. Het zijn voornamelijk kinderen waarvan de ouders overleden zijn aan aids, kinderen van éénoudergezinnen en kinderen die echt geen mogelijkheden hebben om schoolgeld te betalen. Het doel is om van elk gezin één kind te helpen, zodat we zoveel mogelijk gezinnen kunnen bereiken. Onze kinderen zitten op particuliere of op openbare scholen, technische scholen of een kleermakersschool. Deze scholen zijn meestal ver van huis. Daarom zitten de kinderen vaak op het internaat en gaan ze twee keer per dag naar huis. De middelbare school duurt vier jaar, maar bij betere prestaties kunnen de kinderen nog twee jaar verder studeren. Elk kind kan een vervolgstudie doen; voor onderwijzer, verpleegster of een ander beroep. Inmiddels volgen al 40 kinderen dankzij Tufikirane een opleiding. Zij kunnen straks op eigen benen staan en zelf ook weer hun familie verder helpen. Wij als Soroptimistclub subsidiëren alleen meisjes.
Hoe komt men aan het project: via een van de leden
Selecteer leeftijd doelgroep : kinderen
Selecteer geslacht doelgroep: vrouw
1e Werkveld: Education and Culture
2e Werkveld: Economic and Social Development
Werelddeel : Africa
Voer land in: Tanzania
Voer plaats in: Bwambo
Selecteer beginperiode: 2009-01-01
Selecteer eindperiode: 2018-01-01
Omschrijf activiteit:
Sieraden- en bollenverkoop, benefiet concert
Voer opbrengsten eigen activiteiten in (exclusief subsidie en sponsoring) : 8000
Omschrijf niet-financiele bijdragen:
Kosten: 0
Omschrijving kosten:
Sponsoring via eigen activiteit: 0
Naam Subsidie-verstrekker : Bedrag:
0
0
0
Opbrengst sponsoring via extern bureau : 0
Subsidie Algemeen Fonds: 0
Volgende >

30/03/17 Alphen aan den Rijn
Groot Alphens Dictee 2017 voor Free a Girl
06/04/17 Rotterdam
Huisconcert
07/04/17 Delft
Club Delft met Friendshiplinks
08/04/17 Delft
Club Delft 65 jaar
09/04/17 Rotterdam
9 april 2017 Marathonloop
Not id article