Projectdoelstellingen

Awareness, Advocacy, Action

Soroptimistclubs selecteren jaarlijks nieuwe projecten waaraan zij werken. Projecten staan in het teken staan van de drie A’s: Awareness (bewustwording), Advocacy (stem geven), Action (actie). Meestal bestaan de projectactiviteiten uit fondsenwerving, zoals bijvoorbeeld een benefietconcert, een sponsorloop of een bridgedrive. Regelmatig wordt de deskundigheid uit het eigen netwerk ingezet voor het werven van fondsen; Soroptimisten zijn tenslotte vakvrouwen. Daarnaast worden ook subsidies aangevraagd of donaties ontvangen.

Best Practice Award

Elk jaar wordt de Best Practice Award uitgereikt aan de club die met haar project heeft bijgedragen aan de doelstellingen van het Soroptimisme. De maatschappelijke impact moet duidelijk zijn en bovendien wordt kritisch gekeken naar innovatieve aspecten op het gebied van fundraising, publiciteit, dienstverlening etc. In 2012 ging de award naar twee projecten:

  • De “standaard”-Award is voor de clubs Arnhem-Oost en Arnhem voor het project Care4Tina;
  • De “handen-uit-de-mouwen”-Award is voor de clubs Leiden Aurora en Zwolle met hun werkzaamheden voor de plaatselijke Voedselbanken.

Internationale Dag van de Rechten van de Mens: The President's Dollar

Elk jaar, op 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens selecteert de President van Soroptimist International een project dat directe hulp biedt aan vrouwen in uiterste nood. Soroptimist International doneert namens elke Soroptimist wereldwijd 1 dollar aan het project. In december 2011 was dat Birthing in the Pacific.

Internationale uitwisseling en samenwerking

In de Project Exchange Pool (PEP) worden vraag en aanbod van projecten van Soroptimistclubs opgenomen en aan elkaar gekoppeld. Soroptimistclubs ondersteunen elkaar met kennis, middelen en mensen. De PEP is een van de manieren waarop de internationale samenwerking en daarmee de saamhorigheid tussen de Soroptimistclubs wereldwijd is vormgegeven.


30/03/17 Alphen aan den Rijn
Groot Alphens Dictee 2017 voor Free a Girl
06/04/17 Rotterdam
Huisconcert
07/04/17 Delft
Club Delft met Friendshiplinks
08/04/17 Delft
Club Delft 65 jaar
09/04/17 Rotterdam
9 april 2017 Marathonloop
Not id article