Empowerment of women through education and leadership

De Raad van Afgevaardigden heeft gekozen voor het 4-jarig SI-thema : Empowerment of women through education and leadership. Vallend onder dit thema zijn veel projecten mogelijk. Dat blijkt wel uit het feit, dat van de aanvankelijk ingediende projecten er direct al vijf projecten aan de criteria van het thema voldoen. Welke zijn de criteria? Het project richt zich op de ontwikkeling  van vrouwen en meisjes en valt binnen een van de 5 Program Focus Objectives. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met tenminste een andere Soroptimistclub. Het project heeft een begin en een eind datum.