Onze Missie

Onze missie
Soroptimisten zetten hun kennis en vaardigheden in om wereldwijd de posities
van vrouwen en meisjes te verbeteren.Soroptimisten zijn zusters, Sorores, die het beste, optimum, nastreven. Als grootste internationale serviceorganisatie van vakvrouwen zet Soroptimist International zich wereldwijd in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes.

Onze visie
Soroptimisten staan voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes overal
in de wereld, zodat zij in staat zijn om op autonome en authentieke wijze een
bijdrage te leveren aan de samenleving.

Onze strategie
De missie en doelstellingen worden bereikt door het werken aan projecten. Soroptimisten ondersteunen op die manier actief lokale, nationale in internationale gemeenschappen. De projecten passen binnen een centraal thema. Het thema van 2011-2015 is Empowerment of Women through Education and Leadership. De millennium-doelstellingen zijn richtinggevend voor onze activiteiten:

1. Armoede en discriminatie tegengaan door de sociale en economische gelijkwaardigheid van vrouwen zeker te stellen.

2. Mensenhandel en alle andere vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen.

3. Zeker stellen dat vrouwen en meisjes toegang hebben tot gezondheidszorg.

4. Het ondersteunen van projecten en beleid ter verdrijving van HIV/AIDS, malaria en tuberculose en andere ernstige ziektes.

5. Het verbeteren van de beschikbaarheid van schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en noodzakelijke voedingsmiddelen.

6. Het verminderen van de gevolgen van klimaatveranderingen en het betrekken van duurzaamheid bij het maken van persoonlijke keuzes en het bepalen van overheidsbeleid.

7. Vrouwen en meisjes steunen tijdens en na gewapende conflicten en rampen.

8. Het bevorderen van vreedzame oplossingen conflicten, interculturele en interraciale verdraagzaamheid en het veroordelen van genocide en terrorisme.

9. Het waarborgen van gelijkwaardige, levenslange toegang tot onderwijs en opleiding voor vrouwen en meisjes.

10. De verdere opmars van vrouwen in management, politiek en beleidsvorming bevorderen.

 


30/03/17 Alphen aan den Rijn
Groot Alphens Dictee 2017 voor Free a Girl
06/04/17 Rotterdam
Huisconcert
09/04/17 Rotterdam
9 april 2017 Marathonloop
11/04/17 Almere
Regiobijeenkomst Midden Nederland
12/04/17 Bommelerwaard
Grenzeloos Koken
Not id article