Organisatie

De Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao is opgericht in 1928. In 2013 heeft de Unie dus haar 85e verjaardag gevierd! Tegenwoordig telt de Unie 3200 Soroptimisten in 101 clubs.

Het hoogste orgaan is de Raad van Afgevaardigden. Deze bepaalt het algemene beleid van de Unie. De dagelijkse leiding en de uitvoering van besluiten die door de RvA genomen zijn, ligt bij het Uniebestuur. Naast verschillende commissies en werkgroepen kent de Unie 4 stichtingen: Algemeen Fonds, Fonds ter behartiging van de belangen van de Soroptimistclubs, Marie Muntendam Fonds en Vrouwenstudiefonds Oost-Europa.

SI is een internationale organisatie. Gouverneurs vormen de schakel tussen de Unie en de Europese federatie. Zij voorzien het Uniebestuur en de coördinatoren van de werkvelden van de voor het beleid noodzakelijke internationale informatie. Zij vertegenwoordigen de Unie in de jaarlijkse europese gouverneursvergadering, waar het beleid van de europese Federatie wordt vastgesteld. Daarnaast vaardigt de Unie een Soroptimist af naar de board meeting van Soroptimist International.

Soroptimisten vormen een groot professioneel internationaal netwerk. Naast de projecten zijn daarom voor veel Soroptimisten de verschillende contacten bijzonder en uitdagend. De vriendschappen dichtbij met leden van de eigen club, maar zeker ook de contacten met Soroptimisten uit andere culturen, maken het Soroptimisme tot iets heel bijzonders.


30/03/17 Alphen aan den Rijn
Groot Alphens Dictee 2017 voor Free a Girl
06/04/17 Rotterdam
Huisconcert
07/04/17 Delft
Club Delft met Friendshiplinks
08/04/17 Delft
Club Delft 65 jaar
09/04/17 Rotterdam
9 april 2017 Marathonloop
Not id article