Vrouwenstudiefonds

Het vrouwenstudiefonds Oost-Europa of WEFEE (Women Education Fund Eastern Europe) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41215613. De stichting heeft de ANBI status.

Fiscaal nummer: 805645858 (tevens ANBI-nummer)
Rekeningnummer:  NL56 TRIO 0198 0336 48 t.a.v. Stichting Vrouwenstudiefonds Oost-Europa, J.H.M.P.Mes te Beuningen.
Postadres: Unie van Soroptimisten, Prins Bernhardplein 171, 1097 BL Amsterdam, Nederland
E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De stichting Vrouwenstudiefonds Oost Europa is opgericht in december 1995. Haar Engelse naam is "Women Education Fund for Eastern Europe". De stichting heeft ten doel: het bekostigen van een beroepsgerichte opleiding of studie, bij voorkeur in Nederland, voor een of meer vrouwen uit een Oost Europees land waar de mogelijkheid daartoe niet aanwezig is of de financiën een verhinderende of beperkende factor vormen.

Ter beoordeling van het bestuur zal bij voorkeur de bekostiging van een éénjarige opleiding worden aangeboden, doch bij voorkeur geen zeer kortdurende opleidingen.
De stichting beoogt geen vermogensvorming. De bedoeling  is daadwerkelijke uitkering op korte termijn van de  aanwezige middelen, onverminderd - ter beoordeling van het bestuur - de zorg voor continuïteit. .
Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
   a. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
   b. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
   c. alle andere baten.
 
Medio november verzendt de secretaris aanvraag formulieren / uitnodigingen aan clubs en Unie besturen in Oost Europa om kandidaten attent te maken op de mogelijkheid van het aanvragen van een studiebeurs.
Van belang is dat een kandidate  wordt voorgedragen door een Soroptimist club. De kandidate hoeft geen Soroptimist te zijn.
 
Het aanvraagformulier is onderstaand te downloaden.
 
Formulieren moeten voor 15 maart van het studiejaar waarvoor wordt aangevraagd, worden ingediend. Het bestuur vergadert en besluit over de aanvragen medio april van dat jaar.
Per jaar geeft zij in totaal ± €6000 aan beurzen uit.

Naast het toekennen van beurzen heeft het bestuur ook tot taak het verrichten van PR in combinatie met fundraising.
 
Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 personen met 1 adviserende lid. Voor het jaar 2015 - 2016 zijn:
voorzitter Mechteld van de Beld, club Utrechtse Heuvelrug,
secretaris  Nelleke Fontein, club Delft,
penningmeester Joep Mes, club Batenburg Maas en Waal, 
adviserende lid is iemand uit het Uniebestuur.
 
Onderstaand vind u meer informatie over de Stichting WEFEE:

Jaarverslag 2012-2013

Financieel jaarverslag 2012-2013

Beleidsplan 2011-2015

Activiteitenplan 2012-2013

Aanvraagformulier 2014-2015

Information flyer

 

 

 


30/03/17 Alphen aan den Rijn
Groot Alphens Dictee 2017 voor Free a Girl
06/04/17 Rotterdam
Huisconcert
07/04/17 Delft
Club Delft met Friendshiplinks
08/04/17 Delft
Club Delft 65 jaar
09/04/17 Rotterdam
9 april 2017 Marathonloop
Not id article