Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten

Dankzij samenwerking met het Algemeen Fonds kan het “Vrouwenstudiefonds Soroptimisten”(voormalig “Women Education Fund Eastern Europe”) nog meer dan voorheen vrouwen en meisjes helpen die enige financiële ondersteuning nodig hebben om een studie te kunnen volgen. Soroptimistclubs die zijn aangesloten bij de Unie kunnen bij het Vrouwenstudiefonds een aanvraag voor een studiebeurs indienen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan kandidaten die voortkomen uit contacten met vluchtelingen of projecten. Uit mentorschappen of stages. Wellicht uit friendshiplinks.

Aanvankelijk richtte het Vrouwenstudiefonds zich, overeenkomstig de wens van de legataris, op studenten uit louter Oost-Europese landen. De Europese wereld is echter in de afgelopen 25 jaar drastisch veranderd.  De samenwerking met het Algemeen Fonds  leidt ertoe dat het beperkte budget dat beschikbaar was, is verruimd . Hierdoor kunnen r we voor het komende studiejaar een grotere groep vrouwen  financieel  ondersteunen.

Vanwege deze samenwerking zijn de statuten gewijzigd, waardoor  een en ander ook formeel  mogelijk is geworden.  Ook de naam is veranderd:  “Oost Europa” is uit de naam verdwenen.

De beurs is vooral bedoeld voor college- of inschrijfgelden. Studenten die al enige tijd bezig zijn en hebben aangetoond grote kans te hebben hun studie met succes te voltooien, hebben de voorkeur. 

Voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is dat de aanvraag wordt ondersteund door een Soroptimistclub die daarmee de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het juiste gebruik van de beurs. Op de website kan het aanvraagformulier worden gedownload. Aanvragen voor het komende studiejaar met bijbehorende documenten  moeten uiterlijk 31 maart  van dat jaar  worden ingediend bij het bestuur van het Vrouwenstudiefonds:  vrouwenstudiefonds@soroptimist.nl

De documenten om een aanvraag in te dienen en de vereisten die aan een aanvraag worden gesteld kunnen vanaf de website worden gedownload :

Download hier het aanvraagformulier Word of download hier het aanvraagformulier PDF.
Lees hier de toelichting .

Behalve van de steun van het Algemeen Fonds, zijn de inkomsten van het studiefonds grotendeels  afhankelijk van schenkingen en legaten. Bijdragen zijn dan ook zeer welkom en aftrekbaar van de belastingen wegens onze ANBI status.
Het bankrekeningnummer van de Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten is:  NL 56 TRIO 019 803 3648

Bestuur:
Mechteld van den Beld, voorzitter Club Utrechtse Heuvelrug
Nelleke Fontein, secretaris Club Delft
Mirriam Ponds, Penningmeester Club Utrechtse Heuvelrug