In 2020 is het zover: dan wordt de Carla Atzema Soroptimistprijs voor het eerst uitgereikt, een nieuwe journalistieke prijs voor een bijzonder journalistiek project ten behoeve van vrouwen. Meld kandidaten aan. Zo kun je dat doen.

journalistieke-prijs-5.jpg

Wat was ook maar weer de Carla Atzema Soroptimistprijs? Een tweejaarlijkse journalistieke prijs, in het leven geroepen door het Algemeen Fonds van Soroptimist Nederland, voor een journalist, documentairemaker, blogger, fotojournalist of postcaster die een bijzonder journalistiek project heeft afgerond dat bijdraagt aan de verbetering van de positie van vrouwen, economisch, politiek, maatschappelijk of anderszins.

 


Aanmelding nieuwe journalistieke prijs

Ben of ken je iemand die aan die omschrijving voldoet, maak hem of haar dan attent op deze prijs en stimuleer hem of haar om werk in te zenden. De aanmelding start in september. Tegen die tijd is er een speciale pagina op onze website soroptimist.nl waarop staat hoe je voor de prijs in aanmerking kunt komen. En ook hoe je je bijdrage kunt inzenden.

Een nieuwe prijs voor een bijzonder journalistiek project: meld je aan.

De werkgroep is inmiddels druk bezig een jury – onder leiding van Adelheid Roosen – samen te stellen van mensen die deskundig zijn en ervaring hebben met het onderwerp. In de zomervergadering is een budget van 12.000 euro beschikbaar gesteld voor onder meer een onkostenvergoeding van de juryleden en een passende presentatie van de uitslag in mei 2020. Overigens kun je ook daaraan bijdragen: sponsors van deze prijs kunnen rekenen op zichtbaarheid tijdens dit evenement. Heb je belangstelling, stuur dan een mail naar CASprijs@soroptimist.nl.


Wie was Carla Atzema?

Carla Atzema.png

De prijs wordt gefinancierd uit de erfenis van de Haarlemse Soroptimist Carla Atzema, die haar bezit naliet aan het Algemeen Fonds. Doel van de prijs is om de aandacht te vestigen op onze missie en om meer naamsbekendheid te genereren van onze organisatie.

 

Lees ook het nieuwsbericht: Soroptimisten loven journalistieke prijs van 25.000 euro uit

[link nog toevoegen = nieuw bericht dat is aangeleverd door de werkgroep voor de nieuwsbrief]

 

Tekst: Helma Coolman