Tekst: Helma Coolman
Foto’s: Karin van de Kar

Zo viert Soroptimist NL 100 jaar vrouwenkiesrecht 

Het klinkt misschien niet spannend: een alv. Maar dat is het dus wel. Zeker als die gaat over de Soroptimist van de toekomst en… 100 jaar Vrouwenkiesrecht. See for yourself.

wintervergsorren-2673x.jpg__150x108_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg

Het was goed toeven op 2 februari in de conferentieruimte van NBC in Nieuwegein, waar de aanwezigen een interessant programma kregen voorgeschoteld. Voor het eerst was de jaarlijkse Soroptimist winter alv (ofwel: de Wintervergadering) georganiseerd met ‘hulp van buiten’ en dat leverde meteen een frisse wind op. Thema van deze dag was 100 jaar Vrouwenkiesrecht, waar het middagprogramma aan was gewijd.

 

Dit gebeurt er tijdens een Soroptimist alv

WintervergSorren-2712x.jpg

Die ‘hulp van buiten’ bestond uit Soroptimisten die zich hadden aangemeld om te helpen bij het organiseren van deze bijeenkomst. Een praktijk die gangbaar zal worden nu het Soroptimist Uniebestuur bij gebrek aan aanmeldingen is gereduceerd tot vier leden. Maar de vrijwilligers stortten zich met hart en ziel op dit klusje en dat leverde mooie momenten op.

De opening was meteen al een verrassing: Soroptimist en social performer Karin Seydel (club Apeldoorn) fabriceerde ter plekke een Wintervergaderingsparfum met ingrediënten van deze dag: diamanten (al die briljante vrouwen symboliserend), mandarijn (gezondheid), een legoblokje (bouwstenen voor een succesvolle toekomst) en happiness tinctuur. 

 

 

Is Soroptimist NL klaar voor de toekomst?

WintervergSorren-2685x.jpg

Daarna was het tijd voor serieuze zaken en dat waren zoals gebruikelijk vooral jaarverslagen en jaarrekeningen, die bijna zonder opmerkingen werden goedgekeurd. De agenda werd prettig onderbroken voor een bijdrage van Soroptimist Mirjam Slot van club Hilversum e.o. Zij nam ons mee in een inspirerend verhaal met als doel te onderzoeken of we klaar zijn voor de toekomst. Dat resulteerde in een word cloud met woorden die de aanwezigen via de app menti.com zelf konden kiezen om hun visie op het Soroptimisme mee te omschrijven. Het meest genoemde woord was ‘inspiratie’ en dat bracht Mirjam ertoe vast te stellen dat we positief zijn en klaar voor verandering.

Zelf even een virtueel kijkje nemen? Dat kan. Check dit filmpje:

 

Digitalisering Soroptimist: dit gaan we doen

WintervergSorren-2722x.jpg

En die verandering is dichterbij dan we denken, zo bleek uit het vervolg van de bijeenkomst. We moeten flexibel omgaan met onze budgetten en met het vertrek van twee van de drie bureaumedewerkers is er een kans om tot een herschikking van de werkzaamheden te komen. Die veranderen snel door de digitalisering en daarom wordt nu onderzocht of het mogelijk is veel werkzaamheden onder te brengen bij een extern bureau met Mariken Koole als supervisor en aanspreekpunt. Voor leden betekent dat dat de dienstverlening meer digitaal zal verlopen en dat er veel zal worden gecommuniceerd via de website. Daartoe is het van belang dat alle leden kunnen inloggen op de website www.soroptimist.nl. Daarover zijn nog steeds veel vragen en daarom is er bij de Unienieuwsbrief bovenaan een link opgenomen die direct doorverwijst naar een instructie voor het inloggen. Webmaster Adrie Plooy vraagt de leden om vooral ook elkaar te helpen.

Ineke van Hofwegen vroeg aandacht voor de Unieke Leden, zij die lid zijn van de Unie zonder bij een club aangesloten te zijn. Er is belangstelling, medio 2018 waren het er 21. Lotta van Uchelen onderzoekt samen met Soroptimist Europe de mogelijkheden van een virtueel lidmaatschap, een online verbondenheid met het Soroptimisme.

Bestuursleden gezocht

WintervergSorren-2680x.jpg

Belangrijk agendapunt waren de verkiezingen. Helaas zijn veel vacatures tot nu toe onvervuld gebleven en was er voor andere slechts een kandidaat. Die overigens allemaal met bijna algemene stemmen werden benoemd. Het bestuur bestaat de komende maanden uit Nienke Feenstra (club Hilversum e.o., president), Anne-Marie Vreman (club Ede, vicepresident), Herma de Wit (club Bennekom en Beekdal, penningmeester) en Lotta Croiset van Uchelen (club  Amsterdam Zuid/Amstelveen, assessor ICT). Nienke, zelf nog president tot 1 oktober, nam met woorden vol lof afscheid van de tijdelijke bestuursleden en memoreerde de ingewikkelde start, nu een jaar geleden na het aftreden van het vorige bestuur. “We zijn in het diepe gesprongen en jullie zijn mee gesprongen.” Marlène van Benthem bood het huidige bestuur een ‘Soroptimisten Alarm Service’ aan, een kaartje met de telefoonnummers van de scheidende bestuursleden: “Julie kunnen altijd op ons terugvallen.”

WintervergSorren-2697kopie.jpg

Nienke riep leden op om zich vooral te melden als er belangstelling is voor een functie binnen onze Unie. Het kleine bestuur  betekent dat veel commissies en stichtingen meer zelfstandig gaan werken en dat het Uniebestuur keuzes moet maken wat zichtbaarheid en aanwezigheid betreft. Kernwoord daarbij is vertrouwen: als we elkaar ruimte geven dan moeten we als professionele vrouwen samen in staat zijn de Unie ook de komende eeuw bestaansrecht te geven. Als leden willen weten wat zij kunnen doen: kijk op de WoW-pagina van de website (wel even inloggen!) met vernieuwings- of veranderopdrachten die met een kleine groep mensen opgepakt kunnen worden zonder je direct voor een of twee jaar te committeren.

1 juni zomer alv: Inspirada 

Daarna was het tijd voor club Emmen om zich te presenteren als organisator van de Inspirada 2019. Dat deze zij met een wervelende video met informatie over de dag maar ook suggesties voor een langer verblijf tijdens het (Hemelvaart-)weekend waarin de Inspirada valt.

Bekijk de video hier zelf

Toen bleek hoe professioneel deze vergadering was georganiseerd: we waren in sneltreinvaart door de agenda heen en zo was er veel tijd om na afloop bij te praten. Veel aanwezigen maakten daarvan gebruik in afwachting van het middagprogramma met als thema 100 jaar vrouwenkiesrecht, waarover meer op de volgende pagina.

Afscheid bureaumedewerkers Soroptimist

WintervergSorren-2700x.jpg

Tijdens de ochtendsessie nam de zaal met een luid applaus afscheid van bureaumedewerker Pia Band, die na 10 jaar en 9 maanden bij de unie per 1 maart met pensioen is gegaan. Zij was een vaste waarde op het bureau, verantwoordelijk voor de financiën. Pia had een warm hart voor  vrouwenrechten en dook regelmatig op bij bijeenkomsten waar ook het Uniebestuur qualitate qua aanwezig was, zo memoreerde Nienke Feenstra in haar afscheidsrede. Pia kreeg als afscheidscadeau het boek 1001 vrouwen van Els Kloek. Per 1 januari heeft ook Anke Hordijk afscheid genomen van het bureausecretariaat.