Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Assen:

Net als alle clubs in Nederland maakt onze club deel uit van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curacao. Soroptimistclubs zijn serviceclubs, de bestaansgrond van de club is het bijeenbrengen van gelden voor goede doelen, speciaal gericht op de verbetering van de positie van meisjes en vrouwen, in Nederland en daarbuiten. Dit gebeurt door middel van grote en kleinere projecten. Projecten van  onze eigen club, of we haken aan landelijke projecten of grotere regionale projecten.

Ook doe we geldelijke bijdragen aan projecten van anderen, als deze vallen binnen de doelstellingen van onze club.  Deze gelden worden bijeengebracht door een jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage van de leden en door fundraising.

Daarnaast is onderlinge vriendschap en het kennisnemen van elkaars werkgebied belangrijk binnen onze club.

Projecten van club Assen:

Orange Assen

25 november is de dag tegen Geweld tegen Vrouwen; op die dag start de actie Orange the World. In Nederland vindt deze actie voor de 4e keer plaats.Dit jaar zijn landelijk UN Women (Nationaal Comité Nederland), Zonta en de Soroptimisten Unie bezig het project zo goed mogelijk over Nederland uit te rollen, zie ook https://www.orangetheworld.nl/ en  https://soroptimist.nl/nl/orange-the-world/

De Commissaris van de Koning heeft toegezegd dat het Drents museum in Assen in het Oranje licht komt evenals waarschijnlijk het Drents Archief. Van 26 november tot 10 december geven wij als Soroptimstclub Assen samen met de Zonta's voorlichting aan een tafel in hal van De Nieuwe Kolk van 15.00 tot 16.30 uur! Kom ook langs!

Soroptimist Film Festival voor Kinderen, 4 februari 2020

Op dinsdag 4 februari 2020 vindt het Soroptimist Film Festival voor Kinderen plaats in Bioscoop De Nieuwe Kolk. Er worden 1250 - 1500 kinderen verwacht 
Ook dit jaar is het weer gelukt om voor elke leeftijdscategorie (groep 6, 7 en 8) een film te vinden die aansluit bij de thema's van de kinderrechten. 
Film voor groep 6: Supa Modo
Film voor groep 7: Bekas
Film voor groep 8: Vechtmeisje

De Soroptimisten organiseren het filmfestival om kinderrechten, via films, onder de aandacht te brengen. Het doel is bewustwording. In ons land lijken de basisrechten vanzelfsprekend, maar voor veel kinderen elders op de wereld is dat niet zo. Voor de inhoud van de films en meer informatie  zie www.sffk.nl en www.kinderrechten.nl.

Moederdag-ontbijt

Voor Moederdag organiseert onze club een speciaal  Moederdag-Ontbijt,  wat door onze leden persoonlijk aan huis wordt bezorgd,  zie  http://moederdagontbijt.blogspot.nl/

  Jaarverslag 2017 - 2018 (118,1 KB)

In het bovenstaande jaarverslag worden alle activiteiten van het afgelopen jaar genoemd.

Contact adres: assen@soroptimist.nl