De leden van Club Assen bij de viering van het 70 jarig lustrum in september 2016

Ook dit jaar verzorgen wij een Moederdag ontbijt op 12 mei,

zie http://moederdagontbijt.blogspot.nl/

 

Het Soroptimist Film Festival voor Kinderen op 05-02 2019 was een groot succes.

Ruim 1600 kinderen hebben het Film Festival bezocht,met enthousiast reacties van de kinderen: "Als je alleen praat over kinderrechten, denk ik dat het minder nut heeft. In de films kun je ook zien hhoe het echt aan toe gaat", zoals een van hun zei tegen het Dagblad van het Noorden. 

Algemene Informatie over Club Assen:

Voor 2019 - 2020 is het thema ‘Duurzaamheid’. Als de Soroptimist Club Assen voelen we ons verbonden voelen met de participatiesamenleving waar we allemaal deel van uitmaken. Iedereen heeft invloed op het welzijn in je omgeving en is daar een partij in.

Duurzaamheid speelt ook op club niveau, in de onderlinge samenhorigheid met leden van allee leeftijden.Duurzaamheid ook onderdeel van onze directe omgeving. Hoe kunnen we lokaal verbonden zijn en de meerwaarde van het Soroptimisme uit dragen.

Onze club ziet het als een grote uitdaging om ook lokaal een bijdrage te leveren. De 3 A’s: Awareness, Advocacy and Action zijn hierbij belangrijke aspecten. Meer details zijn beschreven in ons beleidsplan.

Wij zijn actief betrokken bij de organisatie van het Soroptimist Filmfestival voor Kinderen (www.sffk.nl). Jaarlijks wordt dit evenement inmiddels op verschillende plaatsen in het land georganiseerd, waaronder in Assen zelf. Twee leden van onze club maken deel uit van de projectleiding.

Onze Kleine Activiteitencommissie doet fundraising voor kleinere lokale projecten,, o.a.”door het organiseren van lezingen, tuinmiddagen, en een running dinner . Deze bijeenkomsten dragen een intiem karakter en versterken de onderlinge vriendschapsbanden.

Onze club doet mee met “NL-doet”, in 2018 was dit op 10 maart bij de zorgboerderij de Balloohoeve

Voor Moederdag organiseert onze club een speciaal  Moederdag-Ontbijt, zie http://moederdagontbijt.blogspot.nl/  wat door onze leden persoonlijk aan huis wordt bezorgd. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor een van de scholen in Sint Maarten, die vrijwel volledig is verwoest door de orkaan Katriina. 

Contact adres: assen@soroptimist.nl