De leden van Club Assen bij de viering van het 70 jarig lustrum in september 2016

SFFK kinderfilm festival aankomend  jaar op dinsdag 5 februari 2019

zie www.sffk.nl

Het Moederdag ontbijt op 13 mei dit jaar was een groot succes. De opbrengst is bestemd voor het Soroptimisten Kinder Film festival dat door onze club weer op dinsdag 5 februari 2019 wordt georganiseerd. Meer informatie volgt.

Algemene Informatie over Club Assen:

Voor 2017 - 2018 is het thema ‘Duurzaamheid’. Als de Soroptimist Club Assen voelen we ons verbonden voelen met de participatiesamenleving waar we allemaal deel van uitmaken. Iedereen heeft invloed op het welzijn in je omgeving en is daar een partij in.

Duurzaamheid speelt ook op club niveau, in de onderlinge samenhorigheid met leden van allee leeftijden.Duurzaamheid ook onderdeel van onze directe omgeving. Hoe kunnen we lokaal verbonden zijn en de meerwaarde van het Soroptimisme uit dragen.

Onze club ziet het als een grote uitdaging om ook lokaal een bijdrage te leveren. De 3 A’s: Awareness, Advocacy and Action zijn hierbij belangrijke aspecten. Meer details zijn beschreven in ons beleidsplan.

Wij zijn actief betrokken bij de organisatie van het Soroptimist Filmfestival voor Kinderen (www.sffk.nl). Jaarlijks wordt dit evenement inmiddels op verschillende plaatsen in het land georganiseerd, waaronder in Assen zelf. Twee leden van onze club maken deel uit van de projectleiding.

Onze Kleine Activiteitencommissie doet fundraising voor het Soroptimst SI project “My Book Buddyl”, o.a.”door het organiseren van lezingen, tuinmiddagen, en een running dinner . Deze bijeenkomsten dragen een intiem karakter en versterken de onderlinge vriendschapsbanden.

We doen mee met “NL-doet”, in 2018 was dit op 10 maart bij de zorgboerderij de Balloohoeve

Voor Moederdag organisert onze club een speciaal  Moederdag-Ontbijt, zie http://moederdagontbijt.blogspot.nl/  wat door onze leden persoonlijk aan huis wordt bezorgd. Dit jaar was het gekozen doel: “FilmFestival voor Kinderen:"

Contact adres: assen@soroptimist.nl