Onze jubileumviering in november 2017 was zeer geslaagd, veel dank -
ook voor de aanwezigheid en de royale bijdragen
van de deelnemende clubs uit Nederland en Suriname!

“Awareness, Advocacy en Action” staan bij Club Curaçao hoog in het vaandel en zij besteedt bij het uitvoeren van haar activiteiten in dit kader eveneens aandacht aan het aspect “Normen en Waarden”.

Hiermee is reeds een start gemaakt bij de viering van haar 65ste verjaardag in november 2012, met het symposium “Het groot belang van normen en waarden bij de bestrijding van geestelijke armoede”. Dit  thema en de millenniumdoelstellingen zijn vertaald naar een viertal projectvoorstellen die gecombineerd zijn tot één hoofdproject. De concrete invulling hiervan geschiedt in de vorm van het begeleiden van een aantal vrouwen uit de sociaal zwakkere laag van onze samenleving. Hiermee worden zij geholpen om hun vaardigheden uit te bouwen op weg naar zelfredzaamheid, zodat zij uiteindelijk zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen onderhoud en dat van hun gezin. Dit project heeft de werktitel “E Timon den Bo Mes Man” (“Het Roer in Eigen Hand”).

Clubvergadering: elke 3de woensdag van de maand, van 18.00-20.00 uur

Koffieochtend    : elke 1ste woensdag van de maand, van 10.00-12.00 uur

Contactadres: curacao@soroptimist.nl