Club De Bilt-Bilthoven komt eens per maand samen in restaurant Amis in De Bilt. We genieten van een diner en een avondprogramma. Eén van onze leden levert een bijdrage of een gastspreker treedt op. Enkele keren per jaar is onze clubavond ergens anders, zoals bij ons jaarlijkse bedrijfsbezoek.

Navigeer via onze clubnaam in de menublak rechtsboven of lees direct meer over onze Goede doelen, onze Acties en onze Bijeenkomsten.

Jaarthema ‘Circle of Life’

In clubjaar 2017-2018 is het thema ‘Circle of Life’. Dit thema vormt bij onze activiteiten de rode draad. Ieder van onze ongeveer 35 leden - met uiteenlopende achtergronden - is actief in één van onze commissies, waarmee we ons jaarprogramma invullen.

Maatschappelijke activiteiten

Onze commissie 'Thuis in de Bilt' organiseert maatschappelijke activiteiten in de regio. Vorig jaar realiseerden we de eerste Biltse Beroepenmarkt voor middelbare scholieren in het gemeentehuis van De Bilt. Een paar honderd scholieren konden 60 professionals het hemd van het lijf vragen. Dit najaar komt er weer een Biltse Beroepenmarkt! Ook helpen we af en toe bij acties van de Voedselbank.

Fondsenwerving

Jaarlijks steunen wij één goed doel met een financiële bijdrage. In 2018 is dat voor de derde keer stichting AFRIpads. Onze projectcommissie zet evenementen op waarmee we geld ophalen voor AFRIpads. In 2017 organiseerden we bijvoorbeeld onze twintigste bridgedrive en voor de tweede maal een FilmFeest. In totaal haalden we bijna 20.000 euro op!

 


2018: Opnieuw steunen we AFRIpads Foundation!

 

AFRIpads kitgum_girls_school_2.jpg

Met wasbaar maandverband voorkomt AFRIpads schooluitval bij meisjes.

Schooluitval tegengaan

Van de 600 miljoen meisjes in ontwikkelingslanden gaat 20% niet naar school. Volgens de VN is menstruatie de hoofdoorzaak: veel meisjes hebben geen toegang tot betaalbaar maandverband. AFRIpads Foundation zamelt geld in om wasbaar maandverband, in Oeganda geproduceerd, te distribueren in gebieden met extreme armoede. Zo is schooluitval te reduceren.

Werkgelegenheid voor vrouwen

Met ruim 150 werknemers, voornamelijk vrouwen, produceert AFRIpads Ltd. in fabriekjes op het platteland wasbaar maandverband met de naam AFRIpads. Een setje AFRIpads kost € 5,- en gaat een jaar mee. AFRIpads Foundation distribueert AFRIpads in arme gebieden, waarbij ook voorlichting wordt geven.

  • Education: meisjes kunnen langer naar school
  • Economic stimulance and Empowerment: ruim 150 vrouwen een baan
  • Environment: AFRIpads is duurzaam alternatief voor wegwerpmaandverband

Eerdere acties van club De Bilt-Bilthoven

In clubjaar 2015-2016 bracht Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven € 15.419 bijeen voor AFRIpads Foundation (incl. bijdragen van Wilde Ganzen en het Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimistclubs). Ook in clubjaar 2016-2017 was AFRIpads ons goede doel. Toen haalden we in totaal € 19.500,- op. In totaal is dat een bedrag van € 34.919,- in twee jaar tijd!

6983 setjes

Zo hebben we de afgelopen twee jaar 6983 meisjes een setje maandverband kunnen geven. Van de eerste tranche van ruim € 10.000,-  zijn 2027 setjes met AFRpads gedistribueerd over 2027 meisjes op 9 scholen in Kitgum en 10 scholen in Kotido, beide in Noord-Oeganda. Al deze meisjes kregen voorlichting over het gebruik van het herbruikbare maandverband. 95% van deze meisjes kreeg daarbij ook voorlichting over o.a. puberteit, menstruatie, seksueel overdraagbare aandoeningen en urineweginfecties.

Meer informatie

Meer informatie is te verkrijgen via de website www.afripadsfoundation.org, en via Sanne Bolkenstein sanne@afripadsfoundation.org