Club De Bilt-Bilthoven komt eens per maand samen in restaurant Amis in De Bilt. We genieten van een diner en een avondprogramma. Eén van onze leden levert een bijdrage of een gastspreker treedt op. Enkele keren per jaar is onze clubavond ergens anders, zoals bij ons jaarlijkse bedrijfsbezoek.

Navigeer via onze clubnaam in de menublak rechtsboven of lees direct meer over onze Goede doelen, onze Acties en onze Bijeenkomsten.

Jaarthema ‘Code Veilig’

In clubjaar 2019-2020 is het thema ‘Code Veilig’. Veilig binnen het gezin, op het werk, in milieu, of bijvoorbeeld veilig op school. Dit thema vormt bij onze activiteiten de rode draad. Ieder van onze ongeveer 37 leden - met uiteenlopende achtergronden - is actief in één van onze commissies, waarmee we ons jaarprogramma invullen.

Maatschappelijke activiteiten

Onze commissie 'Thuis in de Bilt' organiseert maatschappelijke activiteiten in de regio. We klussen mee met NLDoet en tevens helpen we met acties van de Voedselbank.

Fondsenwerving

Jaarlijks steunen wij één goed doel met een financiële bijdrage. In 2020 is dat  'Connect By Music'. Onze projectcommissie zet evenementen op waarmee we geld verzamelen voor het gekozen goede doel. In 2019 organiseerden we onze tweeentwintigste bridgedrive en het FilmFeest. Halverwege ons verenigingsjaar is de opbrengst al circa € 14.000,-

Dit jaar, 2020, is helaas anders vanwege corona. De geplande taxatiemiddag is vervangen door de fietstocht door de verschilende kernen van de gemeente DeBilt. Informatie:

https://soroptimist.nl/nl/events/2020/07/22/connect-by-bike-een-verrassende-fietstocht-door-de-kernen-van-de-gemeente-de-bilt/

Of bestel de fietstocht via: connectbybike@gmail.com

 


2019: Connect by Music!

 

 

 

 

      

 

Connect By Music 

Deze stichting biedt muziektherapie aan voor getraumatiseerde vluchtelingen in Griekenland, op Lesbos en nu ook, en geleidelijk nog meer, in kampen op het vasteland van Griekenland.

Doelstelling

Het faciliteren en aansturen van muziekschooltjes in vluchtelingenkampen waar professioneel muziekles wordt gegeven aan kinderen en jong volwassenen. Om dit doel te bereiken wordt samengewerkt met andere organisaties die aanwezig en actief zijn in de verschillende kampen.

Connect effect 

Muziek maken werkt therapeutisch en geeft vreugde.
Muziek verbindt en verbroedert, muziek is de enige wereld taal.
Meer aandacht voor alle kinderen in vluchtelingenkampen.

Wat Connect By Music doet 

In en rond de kampen creëren van locaties waar muziekles gegeven kan worden.
Aanschaf en plaatsen van materiaal zoals portable klaslokaaltjes, interieur en instrumenten.
Selecteren lokale professionele muziekleraren, mogelijk aangevuld met muziekleraren die als vluchteling ter plaatse verblijven.
Het aansturen van de muziekleraren en geven van ondersteuning door muziektherapeuten. 
Het organiseren van jeugdconcerten in de opvanglocaties
Via Messenger op afstand lessen aanbieden aan leerlingen die zijn verhuisd naar een andere locatie.

Waarom muziekles geven aan kinderen?

Het creëren van een veilige omgeving waar iedereen zich op zijn gemak voelt. De inrichting en sfeer van de lokaaltjes zijn hierbij van belang.
De materialen en instrumenten die worden aangeschaft zijn van goede kwaliteit, dit is een voorwaarde om het muziekprogramma zo goed als mogelijk te laten bijdragen aan herstel.
Vaste lokale muziekleraren zijn essentieel. Tussen de muziekleraren en de veelal getraumatiseerde leerlingen ontstaat een band. Door de oorlog waaruit ze zijn gevlucht hebben de kinderen vaak hechtingsproblemen. Vaste leraren geven structuur en zekerheid hetgeen bijdraagt aan herstel.
De muziekleraren zijn het hart van de organisatie. Zij zijn degene die elke dag liefde en aandacht geven in een vluchtelingenkamp. Muziektherapeuten geven onder meer ondersteuning aan de leraren.
Zodra de kinderen een beetje hebben leren spelen kunnen de leraren kleine concertjes organiseren. Dit werkt motiverend en is goed voor het zelfvertrouwen.

Eerdere acties van club De Bilt-Bilthoven

In clubjaar 2015-2016 bracht Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven € 15.419 bijeen voor AFRIpads Foundation (incl. bijdragen van Wilde Ganzen en het Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimistclubs). Ook in clubjaar 2016-2017 was AFRIpads ons goede doel. Toen haalden we in totaal € 19.500,- op. En in het derde jaar (2018 - 2019) dat we AfriPads ondersteunden haalden we € 13.000 op. Totaal dus een aanzienlijke bijdrage voor AfriPads. Het huidige clubjaar 2019 -2020 is Connect by Music ons goede doel en is de tussenstand € 14.000,-.

Meer informatie

Meer informatie is te verkrijgen via de website www.connectbymusic.com