2019 en 2020: Connect By Music

Doelstelling

In 2017 is Connect By Music haar eerste project gestart in het vluchtelingenkamp KaraTepe op Lesbos, Griekenland. Het doel van het project is het faciliteren en aansturen van muziekschooltjes in (nu al meerdere) vluchtelingenkampen waar professioneel muziekles wordt gegeven aan kinderen en jong volwassenen. Om dit doel te bereiken wordt samengewerkt met andere organisaties die aanwezig en actief zijn in de verschillende kampen. Inmiddels is Connect By Music actief op alle vluchtelingen lokaties op Lesbon en op meerdere plekken op het vasteland van Griekenland.

Wat doet Connect By Music

In en rond de kampen creëren van locaties waar muziekles gegeven kan worden.
Aanschaf en plaatsen van materiaal zoals portable klaslokaaltjes, interieur en instrumenten.
Selecteren lokale professionele muziekleraren, mogelijk aangevuld met muziekleraren die als vluchteling ter plaatse verblijven.
Het aansturen van de muziekleraren en geven van ondersteuning door muziektherapeuten. 
Het organiseren van jeugdconcerten in de opvanglocaties
Via Messenger op afstand lessen aanbieden aan leerlingen die zijn verhuisd naar een andere locatie.

Connect Effect

Muziek maken werkt therapeutisch en geeft vreugde.
Muziek verbindt en verbroedert, muziek is de enige wereld taal.
Meer aandacht voor alle kinderen in vluchtelingenkampen.

 


2018, 2017 en 2015: AFRIpads Foundation

Met AFRIpads kunnen meisjes tijdens hun menstruatie gewoon naar school

Veel meisjes in ontwikkelingslanden gaan niet naar school tijdens hun menstruatie. AFRIpads Foundation zamelt geld in om wasbaar maandverband, in Oeganda geproduceerd, te distribueren in gebieden met extreme armoede. Zo vermindert de schooluitval onder meisjes. Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven steunde AFRIpads Foundation in 2015, 2017 en 2018. We hebben ook in 2018 opnieuw AFRIpads Foundation gekozen als ons goede doel.

AFRIpads kitgum_public_school_4.jpg

 

Gratis wasbaar maandverband

Schooluitval onder de meer dan 600 miljoen meisjes in ontwikkelingslanden bedraagt 20%. Volgens de VN is menstruatie de hoofdoorzaak. Veel meisjes hebben geen toegang tot betaalbaar maandverband. AFRIpads Ltd. produceert in fabriekjes op het platteland wasbaar maandverband met de naam AFRIpads met ruim 150 werknemers, voornamelijk vrouwen. Een setje AFRIpads kost € 5,- en gaat een jaar mee. AFRIpads Foundation distribueert AFRIpads in arme gebieden waarbij ook voorlichting wordt geven.

  • Education: meisjes kunnen langer naar school
  • Economic stimulance and Empowerment: ruim 150 vrouwen een baan
  • Environment: AFRIpads is duurzaam alternatief voor wegwerpmaandverband

Opbrengsten van onze club

In 2015 bracht Club De Bilt-Bilthoven € 15.419 bijeen voor AFRIpads, incl. bijdragen van Wilde Ganzen en het Algemeen Fonds. In 2017 haalden we nóg meer op:  wel € 19.500,-. 

Met het aan AFRIpads Foundation  beschikbaar gestelde bedrag zijn 2.027 setjes met AFRpads gedistribueerd over 2.027 meisjes op 9 scholen in kitgum en 10 scholen in Kotido, beide gelegen in Noord Oeganda. Al deze meisjes kregen voorlichting over het gebruik van het herbruikbare maandverband. 95% van de betreffende meisjes kreeg daarbij ook voorlichting over o.a. puberteit, menstruatie, sexueel overdraagbare infecties en urineweginfecties.”

Meer informatie is te verkrijgen via de website www.afripadsfoundation.org, en via Sanne Bolkenstein sanne@afripadsfoundation.org.

AFRIpads namokora_primary_school_3.jpg
AFRIpads kitgum_public_school_4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016: Syria Back to School

Een verloren generatie? Dat laten we niet gebeuren!

Genoeg! Miljoenen Syrische kinderen lijden al drie jaar onder het geweld in hun land. Deze generatie mag geen verloren generatie zijn. Syria Back to School zorgde ervoor dat Syrische kinderen in Turkije naar school kunnen gaan. Nederlandse Soroptimistclubs en UNICEF Nederland sloegen in 2016 de handen ineen en brachten ruim € 500.000,- bij elkaar voor Syria Back to School. Samen zorgden we ervoor dat Syrische kinderen in Turkije weer naar school kunnen gaan. 

Meer informatie: http://www.soroptimist.nl/syrie/back-to-school of http://syrieback2school.weebly.com/, of klik hier voor de flyer.

syrie_back_to_school.jpg
syrie_back_to_school2.jpg