bestuur 2019-2020-2.jpg

Een warm welkom op de pagina van SI Club Ede!

Het jaarthema van onze voorzitter van dit jaar,  Lisette van den Berg, is
"Da's gek". 
Vaak zitten we vast in onze eigen systemen, patronen en waarden. Dan hebben we ons oordeel allang gevormd, en dit bepaalt de manier waarop we problemen benaderen en oplossingen zien. Hoe mooi zou het daarentegen zijn als we een "open mind" zouden hebben, met echte interesse, en als we niet direct zouden vervallen in veilige maar belemmerende overtuigingen zouden durven. Laten we omdenken: van een probleem een feit maken en daarmee een nieuwe mogelijkheid creëren van Ja-maar naar Ja-en. 
"Niet weten waar het schip strandt is beter dan de boot missen"

Contact: secretaris SI Club Ede
Voor meer informatie: zie ons  Jaarverslag 2018-2019 (589,2 KB)  en ons  Jaarplan 2019-2020 (560,0 KB)
Natuurlijk zijn we ook te vinden op Facebook en Twitter


Grytsje met boeket.jpg

Welverdiend lintje voor Soroptimist Grytsje Veltman

Wat als een gewone ‘thuiswerkdag’ begon, werd ineens een feestdag voor ons clublid Grytsje Veltman, na een verrassend telefoontje van burgemeester René Verhulst van de gemeente Ede. ‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd….’ Voor de nuchtere Grytsje was het wel even slikken om zo in het middelpunt van de belangstelling te staan voor iets wat zij heel gewoon vindt: zich inzetten voor projecten voor vrouwen en meisjes in Ede en wereldwijd en voor andere maatschappelijke doelen, met vaak ‘samen koken, samen eten’ als verbindend element. Op initiatief van een van de Edese Soroptimisten is de aanvraag in gang gezet en dit werd enthousiast ondersteund door een groot aantal maatschappelijke organisaties waar Grytsje zich voor inzet of heeft ingezet, variërend van Wereldvrouwen Ede, het poëziefestival Duizend en Een Gedachten, het Edese kookboek 'Smaken verschillen, eten verbindt', de Luthers-Evangelische kerk en de ouderraad van de Callunaschool. En niet te vergeten haar inzet bij de Soroptimisten, in bestuursfuncties als secretaris en president, als initiator van activiteiten met en voor vluchtelingvrouwen en als onmisbare schakel bij de organisatie van Movie & More. Volgens de voordracht is zij het prototype van de moderne vrijwilliger, die niet 40 jaar bij één vereniging betrokken is, maar steeds haar talenten opnieuw inzet waar haar energie nodig is en dan na een aantal jaren weer een volgend project ondersteunt.

Koninklijke onderscheidingen gemeente Ede 2020

Aangezien de lintjesregen dit jaar wel heel sober is vanwege de coronamaatregelen, hebben de Soroptimisten alles uit de kast gehaald voor een echt feestje om het kersverse lid in de Orde van Oranje-Nassau te feliciteren. En dat is gelukt, met een mand vol persoonlijke gelukwensen, cadeautjes die persoonlijk werden bezorgd door bestuursleden en een heel persoonlijk ingezongen lied van Diva Dichtbij via de laptop. En dat laatste zorgde ervoor dat ook een nuchtere Friezin als Grytsje toch wel even flink moest slikken...


Movie and More

Soroptimist Club Ede organiseert jaarlijks *Movie and More*, een filmavond in Cinemec om geld in te zamelen voor onze projecten. In de afgelopen 13 edities hebben we meer dan € 180.000,- bijeengebracht, met altijd bijzondere en actuele films

Vanwege de corona-crisis is de editie van 31 maart verplaatst naar 10 november

We zijn blij in samenwerking met Pathé Ede tot deze alternatieve datum te zijn gekomen.
Voor deze 14e editie zouden zoals gebruikelijk meer dan 500 bezoekers de film "Bombshell" bezoeken, met Kibeho Embroideries in Rwanda als goed doel.Ook is ruim de helft van de beschikbare buffetkaartjes verkocht en hebben tal van sponsors hun bijdrage geleverd in geld of in de vorm van loterijprijzen. Deze inspanningen gaan gelukkig niet verloren, dankzij het uitstel naar een datum in het najaar. Op deze manier hopen we onze bezoekers alsnog een hele mooie avond te bezorgen; in overleg met Pathé wordt nog bekeken welke film zal worden vertoond. En zo kunnen de armste vrouwen van Kibeho alsnog de steun vanuit Ede krijgen voor hun borduurproject en daarmee hun economische zelfstandigheid vergroten. Op 10 november zullen ook de prachtig geborduurde tassen uit Rwanda te koop worden aangeboden,

Wat als je al kaartjes hebt gekocht?
Bewaar je filmkaartje goed; dit blijft het toegangskaartje voor het evenement op 10 november. Dit geldt ook voor al gekochte buffetkaartjes. Via de website en Facebook zullen we na de zomer weer de promotie starten voor het event; kaartjes kopen is nog steeds mogelijk.
Weet je nu al dat je op 10 november verhinderd bent? Dan is het tot 30 april mogelijk geld terug te krijgen door het kaartje weer in te leveren. Dat kan via de Soroptimist bij wie je het kaartje hebt gekocht, of bij Soroptimist Club Ede als je via movieandemore@soroptimistede.nl hebt besteld.

Wil je in de tussentijd het project steunen?
Donaties voor het Kibeho Embroideries (zie ook onze subpagina) zijn welkom op het rekeningnummer van Soroptimist Club Ede, IBAN: NL29 ABNA 0470 9767 48 o.v.v. donatie Kibeho: het project in Rwanda, dat de Edese Soroptimisten samen oppakken met de Soroptimisten van SI Pretoria/Tshwane en met Netty Butera, projectcoördinator en de vrouw van de Rwandese ambassadeur in Zuid-Afrika. Feitelijk is dit een vervolg op het in 2012 mede door ons gesponsorde en nog steeds goed lopende Mapula project in Zuid-Afrika.

We hopen ieder van jullie op 10 november in goede gezondheid te kunnen begroeten in Pathé Ede

2020 rwanda borduurwerk-2 bewerkt-2.jpg

 

 

Bekijk ook onze  Flyer Movie and More 2020 (1,1 MB) , en de subpagina met onze eerdere projecten

 


Orange the World

orangetheworld logo.jpg

Van 25 november tot 10 december 2019 werden beeldbepalende gebouwen in de Food Valley 16 dagen lang oranje verlicht: de Cuneratoren in Rhenen, de Concordiamolen in Ede, hotel De Wereld en het gemeentehuis van Wageningen, de RK kerk in Bennekom en het gemeentehuis van Renkum. Dat was vanwege de wereldwijde actie Orange the World, mede op initiatief van Soroptimistclubs wereldwijd, waarmee aandacht wordt gevraagd voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Ook met een oranje accent op de kleding en via social media hebben Soroptimisten het onderwerp ‘bestrijden van geweld tegen vrouwen’ geagendeerd en bespreekbaar gemaakt. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst voor hen, zonder geweld. 

Aftrap Orange the World 2019-11-25, met verlichte molen-2.jpg

Programma in Ede
De actie in Ede werd op maandagavond 25 november gehouden bij Cultura, met uitzicht op de oranje verlichte Concordiamolen. Daar werd na een kort muzikaal optreden van Valley Voices Vocal Group een gedicht voorgelezen door stadsdichter Larissa Verhoeff, dat zij speciaal voor deze actie heeft gemaakt. Hierbij waren wethouder Hester Veltman en leden van Soroptimistclub Ede en andere sympathisanten aanwezig, waarna de oversteek naar de molen werd gemaakt voor een foto van de actie. 
Larissa Verhoeff droeg het gedicht vervolgens om 20.00 uur ook voor bij de RK Maria Virgo Regina-kerk in Bennekom, in bijzijn van Bennekomse Soroptimisten. In Rhenen, Wageningen en Renkum vonden eveneens eigen acties plaats.
Flyer Orange the World Food Valley (1,3 MB)


"Stem op een vrouw": met dat thema zijn maar liefst zeventien vrouwen die verkiesbaar staan op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Ede, op 31 januari 2018 bijeengekomen. Dat gebeurde op uitnodiging van onze club. Vrijwel alle partijen waren vertegenwoordigd in Café "The Substitute": van de ervaren wethouder Wilhelmien Vreugdenhil (CDA) tot bijvoorbeeld de twee jongste kandidaten Sanne de Bruin (GroenLinks) en Nourhan Badr (PvdA).Ook VVD, Gemeentebelangen, Burgerbelangen, ChristenUnie, en Evenwicht (partij van Irene van de Voort) waren aanwezig. Anne-Marie Vreman - lid van Soroptimistclub Ede - had succesvol haar politieke netwerk benaderd. "De leukste uitnodiging die er is in deze campagnetijd", zei een van hen. Allemaal pitchten ze kort en energiek waarom ze de politiek in gegaan zijn en wat hun thema's zijn.

politieke avond-3.jpg

Het doel van de bijeenkomst was niet om stemmen te werven, maar om aandacht te geven aan de vrouw in de politiek. VVD-lijsttrekker Hester Veltman deed daarbij een oproep aan alle aanwezige vrouwen - Soroptimisten en andere belangstellenden - om te overwegen ook in de politiek te gaan. Thema's als seksuele intimidatie en misbruik (de MeToo discussie) en het belang van diversiteit worden door vrouwen eerder geagendeerd. Zo bleek ook tijdens het open gesprek, waaruit concrete punten naar voren kwamen die de (aspirant) raadsleden meenemen, zoals het monitoren of jongeren met een niet-Nederlandse achternaam moeilijker aan een stageplaats of werk kunnen komen in Ede en het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag bij jongeren.

Na afloop bedankte onze clubpresident Annuska Bloemert de aanwezige politica's met een chocolade hart, onderdeel van een landelijke soroptimistactie om de School for Justice in India te steunen.