Bestuur 2018-2019 d.png

 

Het jaarthema van onze voorzitter van dit jaar. Wilhelmien Baalbaki, is "Bewegen, Beweging, Bewogen". 
In ongeveer 500 na Chr. deed Benedictus de uitspraak “om anderen te kunnen bewegen, moet je zelf bewogen zijn”, een uitspraak die nog steeds heel actueel en juist voor ons als Soroptimist heel toepasselijk is. Zijn wij immers niet alleen vakvrouwen, maar juist ook bewogen vrouwen? Vanuit deze bewogenheid kiezen wij elk jaar een project om vrouwen en meisjes, waar ook ter wereld, een betere positie, een betere kwaliteit van leven en een stem te geven. Door ons op gezondheid, veiligheid, opleiding en een betere rechtspositie te richten, veranderen wij het leven van deze vrouwen en meisjes.
Zonder verandering blijft immers alles bij het oude.

Contact:  secretaris SI Club Ede
Natuurlijk zijn we ook te vinden op  Facebook  en  Twitter


Soroptimist Club Ede organiseert jaarlijks *Movie and More*, een filmavond in Cinemec om geld in te zamelen voor onze projecten. In de afgelopen 12 edities hebben we meer dan € 165.000,- bijeengebracht.

Save the date

Soroptimistclub Ede steunt dit jaar het project School for Justice : een uniek opleidingsprogramma van Free a Girl in onder meer India. Het universitair programma leidt meisjes -die bevrijd zijn uit de kinderprostitutie- op tot advocaat of officier van justitie. Met dit innovatieve programma vecht Free a Girl wereldwijd tegen kinderprostitutie en de hoge straffeloosheid. De studentes kunnen ervoor zorgen dat daders van kinderprostitutie in eigen land effectief bestraft worden.

school for justice 2.jpg

Op dinsdag 5 maart 2019 zullen we daarvoor weer de benefiet-filmavond Movie and More organiseren bij Pathé in Ede. Binnenkort zal daarover meer informatie beschikbaar zijn, kaartjes zijn vanaf januari 2019 te verkrijgen.

 

De meest recente *Movie and More* heeft plaatsgevonden op 13 maart 2018. Hierbij is de film "Difret" vertoond, en werden ook weer diverse extra activiteiten gorganiseerd, waaronder een heerlijk buffet. De opbrengsten van deze feestelijke avond (een recordbedrag van bijna 16.000 euro!) waren bestemd voor ons jaarproject Confidence Center, een trainingscentrum van de Stichting Justice and Care  voor slachtoffers van mensenhandel en kwetsbare meisjes en vrouwen in India. 

Bekijk ook onze   Flyer Movie and More 2018 (579,9 KB)


"Stem op een vrouw": met dat thema zijn maar liefst zeventien vrouwen die verkiesbaar staan op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Ede, op 31 januari 2018 bijeengekomen. Dat gebeurde op uitnodiging van onze club. Vrijwel alle partijen waren vertegenwoordigd in Café "The Substitute": van de ervaren wethouder Wilhelmien Vreugdenhil (CDA) tot bijvoorbeeld de twee jongste kandidaten Sanne de Bruin (GroenLinks) en Nourhan Badr (PvdA).Ook VVD, Gemeentebelangen, Burgerbelangen, ChristenUnie, en Evenwicht (partij van Irene van de Voort) waren aanwezig. Anne-Marie Vreman - lid van Soroptimistclub Ede - had succesvol haar politieke netwerk benaderd. "De leukste uitnodiging die er is in deze campagnetijd", zei een van hen. Allemaal pitchten ze kort en energiek waarom ze de politiek in gegaan zijn en wat hun thema's zijn.

politieke avond-3.jpg

Het doel van de bijeenkomst was niet om stemmen te werven, maar om aandacht te geven aan de vrouw in de politiek. VVD-lijsttrekker Hester Veltman deed daarbij een oproep aan alle aanwezige vrouwen - Soroptimisten en andere belangstellenden - om te overwegen ook in de politiek te gaan. Thema's als seksuele intimidatie en misbruik (de MeToo discussie) en het belang van diversiteit worden door vrouwen eerder geagendeerd. Zo bleek ook tijdens het open gesprek, waaruit concrete punten naar voren kwamen die de (aspirant) raadsleden meenemen, zoals het monitoren of jongeren met een niet-Nederlandse achternaam moeilijker aan een stageplaats of werk kunnen komen in Ede en het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag bij jongeren.

Na afloop bedankte onze clubpresident Annuska Bloemert de aanwezige politica's met een chocolade hart, onderdeel van een landelijke soroptimistactie om de School for Justice in India te steunen.