Soroptimist Club Ede kiest ieder jaar een project dat gericht is op het verbeteren van de positie van meisjes en vrouwen. In 2018 steunden wij het project Confidence Centre in India van stichting Justice and Care. Dit is een trainingscentrum voor kwetsbare meisjes en vrouwen, en slachtoffers van mensenhandel. Het doel is de economische positie van deze jonge vrouwen te versterken zodat ze economisch onafhankelijk worden en geen risico lopen te worden verhandeld.

Het is een veilige plek waar jonge meiden en vrouwen aan vertrouwen kunnen bouwen – in zichzelf en anderen. Hier ontmoeten en steunen ze elkaar. Ook stimuleren de medewerkers van het centrum de vrouwen om in de dorpen waar ze vandaan komen, te werken aan preventie van mensenhandel. Door kennisdeling en signalering van mogelijke gevaren.
Confidence Centre ondersteunt de meisjes en vrouwen met een éénjarig sociaal­economisch re-integratietraject. Ieder jaar kunnen 20 deelnemers – jonge vrouwen vanaf 15 jaar – hieraan meedoen. Zij volgen een gecertificeerde training zodat ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op een baan. In die training leren ze meerdere vaardigheden, zodat ze ontdekken welk werk het beste bij hen past. Ook ontwikkelen ze sociale vaardigheden door counseling en training.

project 2018-2.jpg

Ondersteuning op maat
Het trainingscentrum ligt in het plattelandsgebied rond Kolkata, in West-Bengalen. In dit arme gebied in India is nauwelijks werkgelegenheid. Mensenhandelaren in India richten zich vooral op dit soort gebieden, waar meisjes en vrouwen in hun wanhoop makkelijk geloven in beloften van een goede baan elders in het land of een huwelijk met een man die goed voor hen wil zorgen. Op deze manier verdwijnen jaarlijks duizenden vrouwen en jonge meisjes uit deze regio. Wanneer ze op de plek van bestemming arriveren, worden ze verkocht aan bordelen of komen ze terecht op andere plekken waar ze worden uitgebuit. 
De meesten van hen willen na hun bevrijding terug naar huis, herstellen van de trauma’s en bij vertrouwde mensen verblijven. Justice and Care onderzoekt dan of het voor hen veilig is om terug te gaan en ondersteunt hen bij hun terugkeer. Omdat elk meisje en elke vrouw anders is, in een unieke situatie verkeert, en unieke talenten heeft, biedt Justice and Care ondersteuning op maat aan. Justice and Care werkt samen met elk van deze meisjes om hen te helpen een nieuw bestaan in hun eigen gemeenschap op te bouwen.

Over Justice and Care
Justice and Care is een internationale organisatie die slachtoffers van mensenhandel en slavernij in Zuid Azië opspoort, bevrijdt en ondersteunt, daders voor het gerecht brengt en criminele netwerken ontmantelt. Sinds 2008 zet de organisatie zich in om hen de kans te geven een nieuw bestaan op te bouwen. Het gaat om meisjes en jonge vrouwen die gedwongen worden te werken in de prostitutie, of om kinderen die gedwongen worden te werken in fabrieken onder zeer slechte omstandigheden.

Movie and More 2018
Dankzij bijna 600 bezoekers, veel sponsors (in de vorm van geld in natura en cadeautjes voor de loterij) en het Algemeen Fonds werd op dinsdag 13 maart  maar liefst 15.595 euro bijeengebracht. Dit bedrag wordt volledig besteed om in de arme grensstreek van India en Bangladesh een centrum op te richten om mensenhandel en kinderprostitutie tegen te gaan:  kwetsbare meisjes worden er opgevangen en krijgen trainingen om economisch zelfstandig te worden en zelf de daar zo gangbare mensenhandel tegen te gaan. De vertegenwoordigers van de Stichting Justice and Care waren overdonderd door het enorme bedrag dat aan het eind van de filmavond op de cheque was geschreven.  

Difret-5.jpg

De Ethiopische film ‘Difret’ , geproduceerd door Angelina Jolie, sloot heel goed aan bij het thema van kwetsbare vrouwen die zich uit hun benarde positie bevrijden. Vooraf werd een indringend filmpje vertoond over een slachtoffer van kinderprostitutie in India. Clubpresident Annuska Bloemert benadrukte in haar korte speech de verbinding die de Soroptimisten leggen met de samenleving en maakte daarmee een brug naar de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Iets wat door de aanwezige wethouders Willemien Vreugdenhil en Johan Weijland erg werd gewaardeerd. “Wat je ook doet, ga stemmen, en ga dan vooral stemmen op een vrouw.”

Dank
Soroptimistclub Ede is blij met Van Veen Advocaten als hoofdsponsor. Dank ook aan alle andere sponsoren die bijgedragen hebben aan de opbrengst van Movie and More 2018: