In 2017 steunden wij het Adoptieproject van Stichting Paymaan uit Nijmegen. Het project geeft o.a. meisjes in Afghanistan een kans om zich te ontwikkelen in plaats van uitgehuwelijkt te worden of veroordeeld te zijn tot kinderarbeid.

Achtergrond
De meeste wees-en straatkinderen in Afghanistan verrichten kinderarbeid om te overleven. Ze zouden echter heel graag naar school willen gaan om een beter toekomstperspectief te hebben. Aangezien deze kinderen niet over voldoende financiële middelen beschikken, is de keuze tussen overleven en onderwijs volgen snel gemaakt.  De meest kwetsbare groep onder deze kinderen vormen de (jonge) meisjes. Zij worden vaak al op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Vervolgens zijn zij helemaal afhankelijk van de inkomsten van hun man en zullen ze tot het eind van hun leven analfabeet blijven.

Eén van de belangrijkste activiteiten van  de stichting Paymaan is het  ‘Adoptieproject’, waarbij de kinderen op een persoonlijke manier begeleid worden bij het volgen van onderwijs. We spreken van het ‘adopteren’ van kinderen, maar hiermee wordt niet een daadwerkelijke adoptie bedoeld, waarbij de adoptieouder ook voogd van het kind wordt. Bij de Stichting Paymaan betekent adopteren iets anders: door donaties van adoptieouders biedt Stichting Paymaan het adoptiekind de mogelijkheid om onderwijs te volgen in plaats van kinderarbeid te verrichten. Hierdoor kan het kind niet alleen naar school, maar hoeft het zich ook geen zorgen te maken over een inkomen om te overleven. Daar staat tegenover dat het kind verplicht structureel naar school gaat en zijn of haar best doet om de studie met succes af te ronden.

afghanistan 2017, website.jpg

Doel van het project
Stichting Paymaan zet zich in om zoveel mogelijk kinderen een beter toekomstperspectief te bieden. Op dit moment zijn er 32 adoptiekinderen; als er meer geld binnenkomt, kunnen er meer kinderen geadopteerd worden. De Stichting Paymaan werkt op verschillende manieren aan het bereiken van haar doel. 

- Financiële ondersteuning
Elk geadopteerd kind wordt maandelijks met 45 euro ondersteund. Zo kan optimale zorg voor de geadopteerde kinderen worden georganiseerd.
- Begeleiding op maat
Stichting Paymaan is ervan overtuigd dat het geven van geld alleen niet genoeg is om de kinderen te helpen met hun educatie. Ze krijgen daarom ook begeleiding op maat. Dit doet de stichting door elk kind aan een mentor te koppelen. Lokale mentoren begeleiden en monitoren de voortgang van leerprestaties samen met betrokken onderwijzers. De mentoren rapporteren regelmatig over de voortgang van hun kinderen naar het Paymaan team in Nederland.
- Communicatie naar adoptieouders en donateurs
Het team in Nederland houdt de adoptieouders en donateurs op de hoogte van de ontwikkelingen via de website van "Stichting Paymaan":http://www.paymaan.nl/, nieuwsbrieven en periodieke rapportages.

Parweez (2).jpg


Parweez Koehestanie is één van de oprichters van deze stichting. Hij is als 16-jarige ama in Nederland gekomen en is nu arts. Hij zet zich in voor de opleiding van vrouwen en (wees-)kinderen in Afghanistan.
Zijn motto: 'als je mensen goed opleidt, zullen ze beter in staat zijn een vreedzame wereld te bewerkstelligen'.

 

Movie and More
Soroptimist Club Ede organiseerde op 21 maart – Afghaans nieuwjaar - in samenwerking met Cinemec Ede voor de elfde keer haar jaarlijkse filmavond met dit jaar de film "What Tomorrow Brings". Dit was de Nederlandse voorpremière vóórdat deze documentaire over Razia Jan en haar meisjesschool werd vertoond op het Movies that Matter Festival in Den Haag. Zeshonderd bezoekers, een kleine tweehonderd maaltijdgasten, vele tientallen sponsors en de inzet van veertig Soroptimisten uit Ede: dat samen heeft een bedrag van ruim 12.000 euro opgebracht voor onderwijs aan Afghaanse meisjes. Stichting Paymaan (uit Nijmegen nam heel gelukkig de cheque in ontvangst in CineMec Ede.

Movie and More-bezoekers konden dit jaar voor het eerst vooraf ook eten in CineMec: Food of Cultures uit Wageningen serveerde als sponsor een Afghaans/Iraans buffet. De opbrengst van de film en het buffet gaat naar het project  dat o.a. meisjes in Afghanistan een kans geeft om zich te ontwikkelen in plaats van uitgehuwelijkt te worden of veroordeeld te zijn tot kinderarbeid. De getoonde film slootdaarop perfect aan. 
De opbrengst bedroeg € 12.093 euro, en de cheque werd overhandigd door Soroptimisten in Afghaanse kleding. Clubpresident Roos Scharten benadrukte in haar korte speech de aandacht die Soroptimisten wereldwijd besteden aan educatie om meisjes kansen te geven zich tot vrouwelijke leiders te ontwikkelen.

cheque Movie and More.jpg

Dank 
Soroptimist Club Ede bedankt haar sponsors en bezoekers van dit event voor hun bijdrage. Hoofdsponsors van het event waren Kerngroen en Van Veen Advocaten. Het vrouwendispuut Ignis Fatuus uit Wageningen heeft met veel hand- en spandiensten geholpen, van de verkoop van loten tot kaartcontrole en garderobe.  Debora Dijkstra maakte een mooie voorfilm met een indrukwekkende monoloog van arts Parweez Kohestani over het werk van Paymaan.