Zie voor informatie over club Hilversum e.o. onze eigen website

Eindresultaat School for Justice:€ 14.830,28 !!!
None

Dankzij de benefiet filmvoorstelling

met het Ricciotti ensemble

 

 

Never Give Up, Never Give In

School for Justice: educate to change the system!

School for Justice geeft meisjes die zijn bevrijd uit gedwongen prostitutie een juridische opleiding om het wijdverspreide onrecht dat zij aan den lijve hebben ondervonden later effectief te kunnen bestrijden. Educate to lead, to change the system! Op 6 april 2017 is de eerste School for Justice in India geopend. Het persbericht dat hiervan melding maakt vind je hier.

school_for_justice for slide.jpg


Over School for Justice

Soroptimist International Nederland financiert met verschillende samenwerkende clubs het programma School for Justice in India, een initiatief van Free a Girl. Binnen dit programma wordt een selecte groep zeer gemotiveerde meisjes (allen bevrijd uit gedwongen prostitutie) zo hoog mogelijk opgeleid tot een positie die hen in staat stelt eigenhandig het systeem te veranderen. Hun intrinsieke motivatie is groot. Niet alleen kunnen deze meisjes zich ontdoen van het stigma ‘slachtoffer’; ook kunnen zij, van binnenuit, de straffeloosheid in India teniet doen en de daders achter de tralies krijgen. 

School for Justice is zowel een fysieke school als een educatief programma voor meisjes van elk onderwijsniveau. School for Justice biedt ondersteuning, onderwijs en advies, tot de meisjes het niveau hebben om een universitaire opleiding te volgen. Daarna volgen ze een vijf jaar durende rechtenstudie om zo hun Bachelor of Law te behalen. School for Justice werkt hiervoor samen met één van de beste universiteiten van India. Een grootschalige awarenesscampagne, ondersteund door bekende Indiase personalities, draagt bij aan het bespreekbaar maken van het probleem van kinderprostitutie

 

Start klas 2018

In april 2017 is de eerste, zeer gemotiveerde klas van start gegaan. De AFAS Foundation heeft als founding sponsor in samenwerking met een vijftal (Indiase) organisaties mogelijk gemaakt dat een selecte groep van 19 jonge vrouwen kon starten met een voor hen life changing, persoonlijk ontwikkeltraject. Maak kennis met hen op www.schoolforjustice.com. Naast de bovenstaande videos kun je nog meer video's bekijken via deze link. Een van deze filmpjes heeft recentelijk een Gouden Leeuw gewonnen op het Festival of Creativity in Cannes.

Teneinde dit baanbrekende initiatief van Free a Girl en van Free a Girl Movement in India nog omvangrijker te maken en nog meer kans van slagen te geven financiert Soroptimist International Nederland het programma School for Justice 2018.

Doelstelling

Onze primaire doelstelling ligt bij het financieren van het eerste jaar van de klas van 2018. Daarvoor is €50.000 nodig.
Halen we dit, dan verhogen we ons streefbedrag naar tussen de €150.000 en €500.000 om nog 3 tot 10 Schools for Justice in andere landen op te zetten en zo het probleem van de kinderprostitutie bij de wortel - van binnenuit - aan te pakken.

Samenwerkingspartners

De organisatie Free a Girl is initiatiefnemer van het programma School for Justice. Voor een maximaal resultaat wordt internationale samenwerking gezocht met Soroptimistclubs in de wereld, waaronder de clubs in India.

Free a Girl is een internationale organisatie die zich inzet om jonge meisjes te redden uit de gedwongen prostitutie. De afgelopen 8 jaar heeft Free a Girl bijgedragen aan de bevrijding van 4.062 meisjes uit bordelen in Azië (update: 20-06-2017).

Onze eerste activiteit t.b.v. dit project zal weer een benefiet filmvoorstelling zijn in het Filmtheater Hilversum. Zie hiervoor bij activiteiten.

Wilt u als eerste weten wat we doen meldt u dan aan voor onze nieuws emails!

 

Afgelopen clubjaar heeft club Hilversum zich ingezet voor Hospice Kajan te Hilversum, een “thuis” voor mensen in de laatste levensfase. De meeste mensen die geconfronteerd worden met een naderend einde zullen er voor kiezen om thuis te sterven. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de intensieve en vaak gespecialiseerde verpleging te zwaar is voor de familie of als de thuiszorg onvoldoende hulp kan bieden. Hospice Kajan brengt dan uitkomst. Daar wordt men op een persoonlijke manier verzorgd en verpleegd en kan men in alle rust afscheid van elkaar nemen.

De opbrengst van een benefiet filmvoorstelling en een concert wordt aangewend voor herinrichting van de tuin, nadat afgelopen jaar het hospice ingrijpend is verbouwd. De tuin is een belangrijke plek voor bewoners, om er te zitten of vanuit de kamer over uit te kijken. De totale opbrengst, inclusief een genereuze bijdrage uit het Algemeen Fonds, bedroeg €  9.000,=. Het eindbedrag werd 30 juni 2017 feestelijk overhandigd aan het hospice. Meer informatie is te vinden op de eigen site www.soroptimistclub-hilversum.nl .

 

 

 

Erna Gianotten (midden) met vrijwilligers aan het werk in de tuin van Kajan (juni 2017)

De cheque is overhandigd