Op deze pagina vind je de statuten zoals deze in 1996 opnieuw zijn opgesteld.

Daarnaast het beleidsplan van de club, opgesteld in 2016.

Statuten Soroptimistclub Hilversum int..pdf (6,2 MB)

beleidsplan_nw_20_2016-2020_def.pdf (657,9 KB)