Contactadres: utrechtnedersticht@soroptimist.nl

Club Utrecht-Nedersticht bestaat uit 13 leden. De club is in oktober 1992 opgericht, onder begeleiding van de in 2019 overleden ere-lid Ingrid van der Gaag. De leeftijden binnen onze club variëren van 35 tot 73 jaar en zijn woonachtig of werkzaam in Ijsselstein, Nieuwegein, Vianen e.o.

Wij zijn er als club bewust mee bezig dat alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd binnen onze club. In 2019 is de club afgeslankt van 34 naar 13 leden, omdat een aantal leden hun lidmaatschap heeft opgezegd en een 13-tal leden is gestart met een sensorclub. De huidige club is aan de slag gegaan met het werven van nieuwe leden.

De persoonlijke contacten binnen de club worden onderhouden tijdens de maaltijden voorafgaand aan de maandelijkse bijeenkomsten, de sorplus van de sensorclub (bestaande uit de niet-(meer)-werkende-Soroptimisten) en sorpetits bijeenkomsten, fondswervingsactiviteiten zoals het petit rolling dinner of de filmavond, de jaarlijkse excursie, de nieuwjaarsreceptie, eten-voor-thuisblijvers (tijdens zomerreces) etc. Door uitwisseling van werkervaringen van alle aanwezige beroepen (bij voorkeur tijdens een werkbezoek) proberen we dit contact te verdiepen. 

Omdat de club flink afgeslankt is, voelen alle leden zich meer verantwoordelijk voor het draaiend houden van de club. Dat betekent dat ieder clublid een actieve bijdrage levert aan de activiteiten die nodig zijn, zoals de invulling van clubavonden, bestuursfunctie en vooral: fondswervingsactiviteiten. Het werven van nieuwe leden is een belangrijk aandachtspunt.

De clubavonden zijn op wisselende avonden en vinden plaats bij leden thuis.