Project 2015/2016 : Ananse kinderurologie

Doel van het project: urologisch kinderinstrumentarium

In Ghana heeft een Nederlandse uroloog Hans de Wall in Offinso een ziekenhuis gebouwd voor vrouwen/ patiënten met urologische problemen. Zijn kinderinstrumentarium is gesneuveld en is ook in het hele land niet aanwezig. Er is dringend behoefte aan een kinder urologie set van Olympus. Als gevolg van verkeersongelukken is er verhoudingsgewijs veel kinderurologie problematiek, (lees bekken fracturen met als gevolg: plasbuisletsel en vernauwingen). Een nieuwe set kost ca. 10.000 euro.

Organisatie:  De stichting Ananse probeert naast het verlenen van medische zorg, het faciliteren van ziekenhuizen en de bouw van een urologische kliniek, Ghanese artsen en verpleegkundigen op te leiden. Continuïteit van zorg  is belangrijk evenals kennisoverdracht zodat ook in de toekomst urologische zorg in Ghana aanwezig is.  Daarom is er in samenwerking met het Ghana Health System ( GHS) een ziekenhuis gebouwd voor urologische zorg, centraal gelegen in Ghana waar Ghanese artsen, jonge chirurgen een opleiding krijgen binnen het vakgebied. Het ziekenhuis is dan ook geen private kliniek, het maakt onderdeel uit van het Ghana Health Systeem.

Het is een ziekenhuis dat in primaire zin voor Ghanezen is, maar belangrijker nog ook door Ghanesen wordt gerund. Er geen onderscheid wordt gemaakt in etniciteit Vanuit Nederland zal er kennis en financiële hulp aangeboden worden, maar de kosten van exploitatie wordt niet volledig door Nederland gegenereerd. De rol van Nederland zal in de toekomst hopelijk meer en meer komen te liggen op een internationale samenwerking en kennisoverdracht. Het personeel wordt dan ook bekostigd vanuit de GHS.

Als laatste, het opleiden van urologen in Ghana en het overdragen van kennis is hard nodig. In het land zijn 10 urologen op 21 miljoen burgers. Ter vergelijking, in Nederland zijn er 400 urologen op 16 miljoen burgers. Er gaan dan ook  regelmatig (jonge) Nederlandse artsen naar het ziekenhuis om te opereren en kennis over te dragen.

Voor meer informatie, zie de website, http://www.anansefoundation.org .Ook is er een 2 vandaag uitzending waarin Hans de Waal vertelt over vrouwenbesnijdenis en de gevolgen daarvan die hij als uroloog probeert te verzachten. http://www.eenvandaag.nl/buitenland/30210/vrouwenbesnijdenis_in_ghana? Youtube: Tour Ananse hospital Offinso Ghana 2013:

Gewenst/beoogd bedrag: €10.000,- (voor een nieuwe set)

De fondswerving voor het voornoemde project loopt voorspoedig. de beoogde 10.000 euro is al bereikt! Dit bedrag is bij elkaar gebracht door verschillende fondswervingsactiviteiten vanuit en door de club. Verder ontvingen wij een ruime donatie van een wereldwinkel die haar deuren ging sluiten en het positief kapitaal wilde doneren aan goede doelen in landen waar zij een goede band mee hebben. Daarnaast heeft de fabrikant van de sets beloofd om het bedrag te verdubbelen!

 

In juli 2017 vond de overhandiging van het bedrag plaats. Het persbericht hierover luidt als volgt:

Een bedrag van  € 25.000,-- voor de aanschaf van specifiek instrumentarium voor kinderen met urologische problemen in Ghana. Dat heeft de Soroptimistclub Utrecht-Nedersticht toch mooi voor elkaar.

Hans de Wal (uroloog en voorheen werkzaam in Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft) oprichter van stichting Ananse, is al jaren actief in Ghana. Hij probeert naast het verlenen van medische zorg, het faciliteren van ziekenhuizen en de bouw van een urologische kliniek, Ghanese artsen en verpleegkundigen op te leiden.

De soroptimisten van club Utrecht-Nedersticht zetten zich in voor stichting Ananse.
Door het organiseren van verschillende activiteiten zoals een filmavond, een happen en stappen-tocht, verkoop van boeken en banketstaven, inbreng in een Kunstmarkt, en een ruime donatie van de Wereldwinkel in Nunspeet, hebben zij een totaalbedrag opgehaald van € 12.500,--.

En firma Olympus in Leiderdorp, de leverancier van het urologisch instrumentarium, heeft deze opbrengst verdubbeld! Het resultaat is dat Hans de Wal in Ghana nu beschikt over een uitgebreid kinderinstrumentarium.

Soroptimisten zijn vrouwelijke professionals die zich in een wereldwijde netwerkorganisatie inzetten voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes. Wereldwijd zijn 80.000 vrouwen lid; de Nederlandse unie kent 101 Soroptimistclubs.