Ferry Noothout, voorzitter van VPTZ Rivierenland, ontvangt cheque
van  Soroptimistclub West-Betuwe

Josephine Beenakker, president van Soroptimistclub West-Betuwe, overhandigt op 3 juni 2019 een cheque ter waarde van € 7.580 aan VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Rivierenland en Alzheimer Nederland, afdeling Rivierenland. Dit mooie bedrag is verkregen door middel van sponsoring en de vertoning van de film “Moeder aan de lijn”, die duidelijk weer geeft wat dementie voor een mantelzorger kan betekenen.
Het bedrag wordt besteed aan het opleiden van vrijwilligers van bovenstaande organisaties om de mantelzorgers meer te kunnen ondersteunen. De vraag naar goed opgeleid personeel wordt steeds groter, maar het aanbod groeit helaas niet mee. Soroptimistclub West-Betuwe is daarom heel blij, dat zij deze cheque hebben mogen overhandigen aan beide organisaties in Regio Rivierenland.