Soroptimisten Zeist eo is een actieve en gezellige club. Wij hebben momenteel 31 leden.

Ons motto voor 2018-2019 is UITPAKKEN.

 

Projecten

Als project kozen wij voor dit jaar: School for Justice.

School for Justice geeft meisjes die zijn bevrijd uit gedwongen prostitutie een juridische opleiding om het wijdverspreide onrecht dat zij aan den lijve hebben ondervonden later effectief te kunnen bestrijden. Educate to lead, to change the system!

Op regionaal niveau steunen we sinds een aantal jaar de Utrechtse Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen bij de organisatie van de Nieuwjaarslunch voor hun cliënten, zowel financieel als met hand- en spandiensten.

Na de feestdagen wordt een lunch voor alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers georganiseerd. Een aantal bewoners maakt zelf de gerechten en er wordt gezamenlijk gegeten. Alle bewoners krijgen daarnaast een Nieuwjaarsgratificatie van €10,-. Wederom waren er twee leden van het bestuur van de Soroptimistenclub aanwezig.

 

Op woensdag 6 februari 2019 organiseren wij de Beroepenmarkt, een jaarlijkse beroepenvoorlichtingsavond voor leerlingen van 4 en 5 HAVO en VWO van alle vijf Zeister scholengemeenschappen.

Sinds 2000 organiseren wij dit samen met drie plaatselijke Rotaryclubs Dit is een erg leuk en succesvol evenement.

 

Activiteiten

Wij komen elke 2e donderdagavond van de maand bij elkaar. Enkele geplande activiteiten voor de komende maanden zijn: een lezing over bitcoin, eten uit de hoed, een werkbericht, werkbezoek, storytelling. Op 25 mei 2019 vieren wij ons lustrum.

Om een indruk te krijgen over onze activiteiten van het afgelopen jaar kunt u ons sociaal jaarverslag bekijken via:

Sociaal jaarverslag Soroptimisten Zeist e.o. 2017-2018 (123,9 KB)

 

 

 

Resultaten afgelopen jaren

We werken afwisselend aan lokale/regionale en internationale projecten.

Het afgelopen jaar hebben wij een cheque van € 1500 gegegeven aan Kinderdagcentrum De Berk van Reinaaerde. Dit centrum geeft dagbehandeling aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, meervoudige of verstandelijke beperking. Met onze financiële bijdrage is een muziek-zitzak aangeschaft. De kinderen kunnen hierop liggen en ontspannen door het luisteren naar muziek.

 

 

De jaren daarvoor hebben we geld ingezameld voor Hospice Heerewegen in Zeist en voor de kinderboerderij in Zeist. In 2015/2016 hebben we met verschillende activiteiten geld ingezameld voor het Naïadeproject: waterzuiveringsinstallaties in Rwanda. We werkten daarbij intensief samen met Quota, ook een vrouwenserviceclub in Zeist. Zo bundelden we onze krachten. We organiseerden met elkaar onder andere een netwerkbijeenkomst en een concert, we verkochten wijn (dit is een al jaren goedlopende actie) en ons jaarlijkse running dinner gehouden. Ook waren we actief bezig met fondsenwerving. In anderhalf jaar tijd hebben we biijna € 43.891 euro ingezameld. Een geweldig resultaat. Daarmee zijn 9 Naïades geplaatst op scholen en daarmee wordt schoon drinkwater geboden aan vele kinderen en hun familie. Eén van de Quota leden woont in Rwanda en heeft de plaatsing geregeld en ziet toe op het onderhoud aan de installaties.

 

Contactadres: zeist@soroptimist.nl