Voor dit clubjaar is het thema OVERBRUGGEN gekozen.

Diversiteit en de consequenties daarvan in het openbare leven en de politieke arena zijn in onze tijd een onontkoombaar gegeven in onze maatschappij.  Van beangstigende oorlogstaal tot bijna grappige issues als genderneutrale kleding voor kinderen en pissoirs voor vrouwen in de openbare ruimte (september 2017).

Het recht op diversiteit (mensenrechten), het koesteren van diversiteit, het vormgeven van diversiteit zijn belangrijke onderliggende uitgangspunten voor het Soroptimisme.

De vraag is hoe we hier mee om gaan, wellicht ook door te leren bruggen te slaan.

De zoektocht naar het overbruggen van verschillen in een divers landschap tekent het programma voor het clubjaar 2017-2018.

Net als het afgelopen jaar zoeken wij zoveel mogelijk interactie.  Zo spelen we een filosofisch spel om te leren standpunten van de tegenstander beter te begrijpen, of krijgen een inkijkje in andere onderwijs-aanpakken in een multiculturele HBO-instelling in Rotterdam.

Ik wens ons allen een mooi, divers en overbruggend clubjaar toe. 

Babs Rentjes                                                                                   september 2017


 

Record opbrengst voor Haarlemse Hofjes Bridgedrive

fotoAnitaKrol (2).jpg

Wie op 23 september j.l., een zonnige zaterdag, door de binnenstad van Haarlem liep kon op 14 verschillende plekken de banners zien staan van Soroptimist Club Haarlem e.o.

Het was de dag van de Haarlemse Hofjes Bridgedrive, een evenement waar onze club zo langzamerhand bekend om staat. Het eerste lustrum, en een dag van sneuvelende records: meer locaties (14), meer deelnemers (224) en meer opbrengst (€ 6.875). Samen met de opbrengst van de eerder in samenwerking met de Rotary club Santpoort gehouden autorally en een bijdrage uit het Algemeen Fonds resulteerde dit in de feestelijke overhandiging van een bedrag van € 8.250 aan Free a Girl.

foto Gertjan Westerlaken.JPG

De beroemde Haarlemse Hofjes, waarvan velen belangeloos de deuren openden die normaal voor het publiek gesloten zijn, het historische Noord Hollands Archief, de consistoriekamer van de Grote of St Bavokerk, de Kathedrale Basiliek St Bavo, prachtige plekken die op deze dag het toneel waren van fanatiek bridgende paren.  Dat zij enthousiast zijn over deze unieke combinatie bleek uit het feit, dat en aantal van hen zich alweer meteen voor volgend jaar wilden inschrijven.  Ook de mooie gedoneerde prijzen zijn hierbij een trekpleister. 

Dank aan al onze sponsors en aan onze clubleden die zo hard gewerkt hebben om deze dag mogelijk te maken.

 


 

Donatie aan Stichting Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

Stichting Look Good Feel Better

LGFBcheque.jpg

Kanker is een ziekte met ingrijpende gevolgen. Lichamelijk en emotioneel vormt het hele traject van ziek zijn en de daarmee gepaard gaande behandelingen een grote belasting. Als dan ook je uiterlijk nog eens verandert, kan dat invloed hebben op je zelfvertrouwen. Stichting Look Good Feel Better zet zich in om voor vrouwen met kanker een positieve schakel te zijn in het ziekteproces. Even niet bezig zijn met ziek zijn, maar met jezelf beter voelen.

De stichting Look good Feel Better geeft op een positieve manier praktische informatie en advies over uiterlijke verzorging bij kanker. Dit doet de stichting onder andere door het geven van workshops aaan groepen van ca. 15 patiënten.

De workshops worden in 2018 mogelijk gemaakt door een donatie van onze club van € 1.600 aan de Stichting Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, waarmee vier workshops gefinancierd kunnen worden. 

op de foto: Soroptimisten Hanneke van der Heijden en Laura Faber, tevens internist-hematoloog bij het RKZ.