WELKOM BIJ SOROPTIMIST CLUB ACHTERHOEK.
WIJ ZIJN EEN INTERNATIONALE SERVICE-ORGANISATIE VAN VROUWEN DIE HUN KRACHTEN BUNDELEN VOOR MET NAME VROUWEN EN KINDEREN LOKAAL EN WERELDWIJD.

 

Wij zijn Soroptimistenclub Achterhoek. Wij streven ernaar levens en posities van vrouwen en meisjes te verbeteren. Dit kan betekenen dat we bijdragen in opleiding, educatie, empowerment of het vergroten van kansen en mogelijkheden.

In vastgestelde termijnen kiezen we hiervoor 2 doelen uit, Eén regionaal en één internationaal doel.

Onze huidige doelen zijn:

  • Achter de Regenboog; kinderen die te maken hebben met een verlies in hun gezin ondersteunen bij het verwerken van hun rouw zodat deze gebeurtenis geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.
  • Stichting Maak Ethiopië Sterker. Door het meefinancieren van een schoolgebouw krijgen kinderen de kans op een betere toekomst.

Geld zamelen we in aan de hand van verschillende acties. Onze geplande acties zijn verder op de website terug te vinden. Eerdere succesvolle acties zijn de sfeermarkt in Zieuwent, Kitsch en Kunst in de Achterhoek, wijnverkoop en nog veel meer.

Wij zijn een actieve, gevarieerde club met op dit moment 26 leden. We hebben zowel leden van het eerste uur alsook leden die net aangesloten zijn bij het Soroptimisme. Onze leeftijden variëren tussen 30 en 80. Dit bestuursjaar willen we met het thema ‘Onder de loep’ enkele onderwerpen binnen en buiten de club nader bekijken, onderzoeken en bediscussiëren.