Club Enschede steunt naast de (inter)nationale projecten doorgaans twee andersoortige projecten: 

1) Een tweejarig, plaatselijk project. Van 2016-2018 is dat de Weekend School  Toppers op Zondag in Twente.

Doelstelling: De "Weekendschool Toppers op Zondag"in Twente heeft de ambitie jongeren tussen 10 en 14 jaar, die opgroeien in een minder kansrijke omgeving, de mogelijkheid te bieden hun horizon te verbreden op educatief, sociaal-cultureel en maatschppelijk gebied. Hierdoor zal hun zelfvertrouwen groeien en dit zal hun perspecrief op de toekomst positief beïnvloeden. Jongeren de kans bieden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierdoor hopen wij dat jongeren gemotiveerd en gestimuleerd worden bewuste keuzes te maken voor een studie en/of beroep. Vooral jongeren met in potentie aanwezige taleneten willen we hiermee een steuntje in de rug geven om zich op hun eigen nieveau te kunnen ontwikkelen.

Het volgende drie jarige traject kan worden doorlopen:

- Horizonverbreding: een eenjarig traject voor een brede doelgroep

-Talentontwikkeling: een vervolg trajectna het eerste jaar voor een geselecteerde groep.

- Buddytraject: met een persoonlijk begeleider als extra ondersteuner.

    Voor meer informatie: www.toppersopzondag.nl

De stichting keert geen geld uit rechtstreeks aan de aanvrager maar aan de aanbieder.

Alle functies worden op vrijwillige basis uitgevoerd zonder vergoedingen of bezoldigingen.

2) Naast dit kortlopend project steunt Club Enschede gedurende drie jaar ( 2017-2019) het landelijk  Project: “Lock me Up Free a Girl”

 

Naam club: Stichting Soroptimist International Club Enschede Telefoonnummer: 0534 305812
Kvk: 40076619
RSIN-nummer: 805769535
E-mailadres: enschede@soroptimist.nl
Adres: Minister Loudonlaan 41
Postcode: 7521BA  Enschede

Ons bestuur:
President: Karin van der Veen
Vice-president:  Gertrud Vogel
Secretariaat: Marion Hemsing
Penningmeester: Hettie Slot
Assessor: Mariet Alink