Elke president kiest haar eigen thema. De keuze van Atty Keamingk 2018 - 2019 : Verscheidenheid en Daadkracht. Wij zijn als SHE een club sterke vrouwen met veel verscheidenheid, mogelijkheden en talenten. Samen kunnen wij het verschil maken. Wij willen samen werken met andere (regionale) soroptimistclubs,willen over onze grenzen heen kijken en de kansen pakken. Samen kunnen wij meer. Wij hebben daadkracht als SHE en willen dat uitdragen en vasthouden!

 

 

Schoon water van Chocoladeletters?

SHE doneerde onlangs  € 4020.-.aan Stichting Ayuda Maya.  Deze Stichting zet zich al jaren in om dorpen in Guatemala schoon water en dus betere leefomstandigheden te bieden. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar niet voor de Maya's in Guatemala. In de steek gelaten door de vaak corrupte overheid ontbreekt het de oorspronkelijke bewoners van dit prachtige land nog altijd aan deze eerste levensbehoefte.

Dankzij de aanleg van een waterleiding is schoon water verzekerd, waardoor de gezondheid stijgt en het sterftecijfer – met name onder kinderen tot vijf jaar – daalt. Nieuw aangelegde groentetuinen worden besproeid, de oogst op de markt verkocht. Schoon water brengt de Maya's dus ook financieel een beter leven.

Er zijn drie belangrijke pijlers voor het welslagen van een project. Financiële middelen. De lokale organisatie "Adicay" - sociaal werkers en technici - die zorgen voor planning, de uitvoering en de opleidingen voor het onderhouden van het watersysteem. Als laatste de dorpelingen zelf die het zware werk doen zoals graven en het sjouwen.

Club Hattem - Epe SHE is blij dat ze aan het eerste kan bijdragen. In het verleden werd al eens eerder een project gesteund door het organiseren van een Bridgedrive. Mede ook omdat het werk van de Stichting goed aansluit bij de SI doelstellingen. Dit keer deed SHE haar best met de verkoop van chocoladeletters. Met een extra gift van een clublid en de premie van 50% die Wilde Ganzen verstrekt  betekent dit voor de Maya's in San Marcos Chamil - Guatemala weer een stapje dichterbij schoon drinkwater.

Meer informatie Stichting Ayuda Maya

ayudamaya.4.jpgdorpelingen graven voor de waterleiding