In ander half jaar zijn we weer gegroeid naar 36 leden door de inauguratie van 7 nieuwe leden.

Het is dus niet te verbazen dat ons Moto dit jaar zal zijn: KENNIS MAKEN EN KENNIS DELEN.

We willen dat de nieuwe jonge leden zich snel thuis voelen in onze club maar ook in Nationaal en Internationaal Soroptimisme.

Voor dit jaar hebben we 2 goede doelen uitgezocht.

  1. De Stichting Werelvrouwenhuis in Nijmegen waarvan Professor Maria van den Muijssenbergh de grote drijfveer is. Het huis dat door de gemeente aangeboden is gaat met de opbrengst van de film in Lux, ingericht worden.
  2. School for Justice , het project waar vele Soroptimisten aan meedoen en dat gericht is op de oprichting van een rechten opleiding voor getraumatiseerde meisjes in India. De opbrengsten van ons Diner project zullen hierheen gaan.

Luud Roos presidente