Geslaagde Filmavond actie op 22 november 2017 bij het Filmhuis LUX Nijmegen

Film: The killing of a Sacred Deer

Voor het film project is gekozen voor een project dicht bij thuis.
Stichting Wereldvrouwenhuis Nijmegen. 

De zaal was vol! 

Dankzij het werk van de filmcommissie en de Soroptimisten en vrienden die in grote aantal gekomen zijn, heeft onze presidente Luud Roos een cheque van €1750 aan Ricky van Oers van het WVH-bestuur overhandigd.

SI-Nijmegen - Actie Film avond voor Goede Doel Wereldvrouwenhuis Cheque.jpg

Mariam van Nijmegen heeft in Nijmegen en Lent huizen toegewezen gekregen waar illegale 70+ vrouwen die blijvend opvang nodig hebben naar toe kunnen gaan. De huizen moeten opgeknapt en ingericht worden en daar kon onze club aan mee helpen met de opbrengst van de filmavond. 


Diner acties 

De opbrengsten van de diner acties zijn voor de School for Justice project.
Het project is een mogelike stap naar verbetering van de rechten van de vrouw in India en sluit ook direct aan op het internationale thema "Educate to lead".