Presidente: Luud Roos
Vice- presidente: Monique Vergoossen    
Secretaris: Margriet Baarns
Penningmeester: Odette Paardekoooper
Assessor: Annette Perino
                                       
Afgevaardigden Bestuur: Afwisselend leden van het bestuur


SI-Nijmegen - 201710 - bestuur 2016-2017.jpg

Met dank aan het in oktober afgetreden bestuur.

Maria Estourgie-van Gaal
Christianne Meijer
Wilma Göttgens-Jansen
Odette Paardekooper