Inmiddels is het een traditie geworden: de jaarlijkse heidedag. Alle clubleden werken dan gezamenlijk aan het schoonmaken van een gedeelte van de heide van de gemeente Nunspeet. De opbrengst hiervan wordt jaarlijks bestemd voor een nieuw doel. In 2012 hebben wij hiermee twee projecten gesteund: Goedland, een zorgboerderij in Putten en de Nederlandse organisatie voor sociaal toerisme.

 

Voor de leden is het belangrijk gezamenlijk zich in te spannen voor verbetering van de positie van vrouwen en kinderen zowel regionaal als ook internationaal. Ook samen met de leden van de club uit Duesseldorf  steunen wij een internationaal project Stop Mutilation.

 

 

 

Voor 2012/2014 staat als doel ‘Empowerment of women’ centraal.

 

 

 

Speerpunten daarbij zijn:

 

Continuering Friendshiplink club Dusseldorf

 

Inspirerende gastsprekers uitnodigen en daarbij evt. omliggende (vrouwen)clubs uitnodigen

 

Meer naamsbekendheid in de regio opbouwen

 

Meer diversiteit ontwikkelen met betrekking tot fondsenwerving

 

Aanwezig zijn in Berlijn!

 

contactadres: noordwestveluwe@soroptimist.nl