Thema voor het jaar 2019-2010: Forever young

We zijn actief bezig met fondsenwerving, met het betrekken van nieuwe leden bij de club, met bewustwoording van de positie van vrouwen en meisjes en aandacht vragen voor die positie.

-Lezingen waarin de positie van vrouwen en kinderen  centraal staat met het accent op zelfontplooiing in een veilige en gezonde omgeving.

-We steunen de Stichting Wenzi die meisjes in Kenia beurzen geeft om een opleiding te volgen.

-De kracht binnen je eigen club ervaren tijdens de ‘levenswerkberichten’, inspiratie opdoen door elkaar te vertellen over je eigen ervaringen, je eigen kracht.

- Ons Boekenpaleisje hebben wij helaas moeten sluiten, maar onze boeken hebben wij nog. Wij zullen op onze Facebook pagina aankondigen waar wij op markten staan om onze boeken te verkopen om onze projecten te kunnen ondersteunen. De boeken hebben wij ontvangen   vanuit een brede kring.

- We steunen MyBookBuddy, die bibliotheekvoorzieningen organiseerd voor kinderen die weinig toegang hebben tot boeken. We hebben dit inmiddels in vier scholen in Kenia gerealiseerd.

- We steunen het Babyhuis in Schiedam, opvang voor tienermoeders in zwangerschap en na de bevalling om haar leven weer op de rit te krijgen.

Samenwerking met andere clubs.  Op 3 april 2020 orgniseren wij een concert in het Witte Kerkje in Maassluis. "A Woman's Way" , opbrengst voor ons Lustrumproject Het Babyhuis.

-Met clubs in de grotere regio vieren wij International Soroptimist Day/ de dag van de Rechten van de Mens op 10 december met boeiende lezingen die je aan het denken zetten.

Contactadres: benedenmaas@soroptimist.nl