Soroptimistclub Gouda e.o. breidt haar succesvolle traditie van tweegesprekken met bekende Nederlanders én inhoud, elk halfjaar verder uit.

Collegetoer - experts in gesprek met elkaar over onderwerpen die spelen in de maatschappij. 

Soroptimisten Gouda organiseerde inmiddels zes collegetoers. En de zevende staat er aan te komen! 
De opbrengst van de avonden komt ten goede aan een goed doel. Op dit moment is dat de preventie van kindhuwelijken in Pakistan. 

Editie 7: 3 oktober 2019 - Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt
Douwe Draaisma in gesprek met Betty Meyboom-de Jong, beiden autoriteit op het gebied van de ouderenzorg

Na het werkzame leven resteren gemiddeld nog een aantal jaren in redelijke gezondheid. Maak daarvoor een plan. Reflecteer over je sociale contacten, je woonsituatie, wat jouw leven betekenis en houvast geeft. Je begint ook kennis te maken met leeftijdsafhankelijke veranderingen in je geheugen. De ouderdom is een nieuwe levensfase die gepaard gaat met verliezen maar ook met kansen. Zorg dat je de regie behoudt. Probeer een vitaal een zinvol bestaan te realiseren. Betty Meyboom en Douwe Draaisma gaan erover met elkaar in gesprek.

CT 2019_start.jpg
CT 2019_tekst.jpg

 

Editie 6: 8 april 2019 - Bestrijden van terrorisme en cybercrime: MISSION (IM)POSSIBLE?
Meer dan ooit is er angst voor terroristische aanslagen. Met de scherpe politieke en religieuze tegenstellingen van de laatste jaren vinden gruwelijke aanslagen plaats die we eerder niet voor mogelijk hadden gehouden. Maar hoe nieuw is dit eigenlijk? Cybercrime - internecriminaliteit - blijft maar groeien en maakt momenteel naar schatting 50% uit van alle misdrijven. De gevolgen ervan kunnen ernstig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het ontvreemden van de tekeningen van een meubelontwerper en aan het platleggen van onze stroomvoorziening. Toch verschijnen er niet veel verdachten voor de rechter. Hoe moeten we deze ontwikkelingen zien en hoe kunnen we ze bestrijden? Beatrice de Graaf en Inge Philips gaan het elkaar vragen.

Editie 5: 18 oktober 2018 - Hoe verder zonder aardgas?

Stoppen met gas uit Groningen en over naar elektrisch koken, verwarmen, rijden en produceren met behulp van zon en wind: is dat economisch wel haalbaar? Is de toekomstige energievoorziening van Nederland hiermee wel veiliggesteld? Is waterstof een goed alternatief qua kosten en bestaande infrastructuur? En waarom kiest Nederland, in tegenstelling tot het buitenland, er eigenlijk voor helemaal van het aardgas af te gaan? Coby van der Linde (directeur Clingendael International Energy Programme) en Ad van Wijk (professor Future Energy Systems) gaan erover met elkaar in gesprek.

Editie 4: 15 maart 2018 - Veiligheid of privacy, wat leveren we in?

in gesprek (1).jpeg

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn bescherming van onze privacy en veiligheid botsende waarden.Tegelijkertijd zal er een raadgevend referendum plaatsvinden over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de zogenaamde ‘Sleepwet’.
De ‘sleepwet’ is onderwerp van veel discussie. Hoe wezenlijk is deze wet voor onze veiligheid? In hoeverre wordt onze privacy er onaanvaardbaar of onnodig door aangetast?

Twee deskundigen gingen erover met elkaar in gesprek. Paul Abels, weet alles van veiligheid en terrorisme, Quirine Eijkman, weet alles van privacy, wat mag er wel, wat mag er niet.

Editie 3: 5 oktober 2017 - 'Medisch handelen:  waar trekken dokters een grens?

IMG_7449.JPG

Paul Brand, kinderarts, Isala VrouwKindCentrum in Zwolle, houdt zich ook bezig met onderwijs, opleiding, en met zijn grote hobby het schrijven van columns en boeken, waaronder het recente ‘Dansen met de dokter’ over samenwerken in de spreekkamer. Hij interviewde Irene Mathijssen, plastisch chirurg, Erasmus MC, gespecialiseerd in aangeboren of verworven afwijkingen aan het gezicht en de schedel, in het eerste deel van de avond. Dr. Mathijssen legde uit dat slechts 10-15% van de plastische chirurgie cosmetische redenen heeft. Het merendeel van chirurgische correcties is nodig om functionele en deels esthetische redenen. De grenzen hierbij zijn onderhevig aan maatschappelijke invloeden. Het zou volgens Dr. Mathijssen helpen als er meer bewustheid zou zijn bij hoe mensen elkaar beoordelen. Beide sprekers zijn het erover eens dat er naast de technische benadering van hetgeen waarmee een patiënt zich presenteert, ook raakvlakken zijn met de psychologie: waarom heeft de patiënt het probleem. Dr. Mathijssen illustreerde dit met voorbeelden van situaties waarin ze niet wil ingrijpen.

Na de pauze heeft Irene Mathijssen met Paul Brand gesproken over het thema geneeskunde vs geneeskunst, ofwel, het verschil tussen een ziekte behandelen, volgens de stand van de wetenschap, of de zieke helpen, waarbij veel meer aspecten aan bod komen. In het kader hiervan werd, aan de hand van interessante anekdotes, toegelicht hoe behandeling met een placebo zowel diagnostische als therapeutische waarde kan hebben, maar dat ook daarbij grenzen zijn: is dit in de betreffende situatie geoorloofd?

Als kinderarts werd Dr. Brand uiteraard ook bevraagd over de grenzen aan doorbehandelen van ernstig zieke kinderen, en welke overwegingen daarbij een rol spelen. Middels intervisie overleggen artsen met elkaar hoe beperking van lijden en het behouden van waardigheid worden afgewogen tegen de taak van de arts om patiënten te behandelen. Beide sprekers zijn er vervolgens in geslaagd het publiek te overtuigen dat de digitale dokter de echte dokter niet zal kunnen vervangen.

Het werd een levendige avond waarbij beide sprekers hebben gepleit voor aandacht in de opleiding van artsen voor niet-technische aspecten, maar ook voor innovatie in methodes.

De opbrengst van deze avond, €1900,= gaat naar het project Preventie van kindhuwelijken in Pakistan, waarin wordt samengewerkt met Oxfam Novib. Het project beoogt het aantal kindhuwelijken in Pakistan te beperken via onder andere culturele beïnvloeding en het bieden van opleidingstrajecten voor meisjes.

Editie 2: 28 maart 2017 - Kan onze Democratie tegen een stootje?

P1010083.JPG

In de prachtige benedenzaal van Arti Legi aan de Markt hebben Frans Weisglas en Bastiaan Rijpkema op donderdagavond 28 maart j.l. elkaar geïnterviewd over onze democratie en parlementaire cultuur.

Bastiaan Rijpkema (29), rechtsfilosoof en docent aan de Universiteit Leiden beschrijft in zijn alom geprezen boek ‘Weerbare democratie’ hoe een democratie zich tegen zelfvernietiging kan beschermen. Partijen die zich aan de democratische spelregels houden met de uitdrukkelijke bedoeling om die democratische spelregels af te schaffen zodra zij een meerderheid hebben behaald, moeten verboden kunnen worden, vindt hij.

Frans Weisglas (70), voormalig diplomaat, Tweede Kamerlid voor de VVD en Kamervoorzitter van 2002 tot 2007, interviewde Rijpkema hierover . Dit leverde een interessante eerste helft van de avond op die ook voor de ‘leek’ zeer goed te volgen was en waarbij geregeld kon worden gelachen.

Na de pauze heeft Rijpkema Weisglas bevraagd over de cultuur in de Tweede kamer. Hoe kan een Kamervoorzitter de omgang van de parlementariërs met elkaar beïnvloeden en verbeteren? Weisglas vertelde over zijn pogingen het wekelijkse politieke vragenuur, waarbij parlementariërs Ministers kunnen ondervragen, efficiënter te maken en interessanter voor tv-kijkend publiek. Hij heeft ervoor gepleit dat Kamerleden recht tegenover elkaar en dichter bij elkaar zitten, zoals in het Britse Lagerhuis, zodat de kijker niet slechts een handjevol Kamerleden ziet op tv. Ook noemde hij zijn experiment met een mobiel spreekgestoelte: de vragensteller zou daarmee recht tegenover de betreffende Minister komen te staan.

Met de vele vragen uit de zaal werd de tweede helft van de avond nog levendiger. Rijpkema werd onder andere gevraagd waarom hij het recente onderzoek door de Orde van Advocaten op ‘rechtstatelijkheid’ van de politieke partijen bekritiseert op de gehanteerde criteria en daarmee op de uitkomst. Helaas kwamen niet alle vragenstellers aan bod; voorbij 22 uur werd een interessante avond afgesloten.

De opbrengst van deze avond, € 1.250,= ging naar MyBookbuddy, een goed doel dat door Soroptimist Europa is gekozen. Het project stimuleert geletterdheid bij kinderen in ontwikkelingslanden door op scholen bibliotheken in te richten.

Editie 1: 24 oktober 2016 - ‘Kan God tegen een paar lastige vragen?’ 

In een volledig uitverkocht Arti Legi zijn Ronald Meester en Bert Keizer donderdagavond 27 oktober een inspirerend en op veel momenten humoristisch gesprek aangegaan over geloof en wetenschap.

HBF2016102717049.jpg

Bert Keizer (1947) is arts, filosoof en schrijver. Hij zegde het geloof al lang geleden vaarwel en heeft tal van boeken op zijn naam staan, waaronder ‘Vroeger waren we onsterfelijk’ (2016).

Ronald Meester (1963) is hoogleraar wiskunde/kansrekening aan de VU, musicus en ook schrijver, onder meer van ‘Arrogant’ (2014). De wekelijkse oecumenische vieringen van de Leidse Studenten Ekklesia betekenen veel voor hem.

Ronald vroeg Bert naar zijn persoonlijke spiritualiteit: zijn individuele omgang met het onbekende, het mysterieuze. Ronald gaf aan dat Bert op hem de indruk maakte van een spiritueel persoon. Bert is een mondige en ‘overtuigd’ ongelovige, maar ook hij stelt zichzelf de “waarom vraag.” Zeker na het overlijden van zijn vader op 54-jarige leeftijd. Bert geeft toe dat één van zijn grote helden Darwin deze vraag niet kan beantwoorden. Hij vindt echter, in tegenstelling tot Ronald, dat “het grote waarom” geen mysterie is, geen ‘spirituele’ kwestie: het is gewoon onbegrijpelijk en dat heeft hij geaccepteerd.

Omgekeerd vroeg Bert aan Ronald wat zijn geloof nu precies inhield, de ‘verticale as van geloof’. Ronald gaf hier enige woorden aan, maar kon en wilde geen definitie geven, omdat dit de geloofsbeleving plat zou slaan. De horizontale beleving van geloof kon hij beter beschrijven: samen in een kerk zingen en van teksten genieten – niet alleen uit de bijbel maar ook filosofie, poëzie en literatuur: ‘Dit is een betekenisvol samenzijn dat echt anders is dan samen in een voetbalstadion hupsen en leuzen scanderen.’

Carel ter Linden, de dominee die het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima heeft ingezegend, wilde weten of Ronald Meester het met hem eens was of wij sinds Darwin, wat vanuit een gelovig standpunt ‘Schepping’ wordt genoemd, niet anders meer kunnen zien dan als een evolutieproces van miljoenen jaren? Daar was Ronald Meester het mee eens. De gasten geloven allebei in de wetenschap en geloven geen van beiden in een‘bemoeizuchtige dienstregelaar’. Ze moeten het echter nog eens worden over het precieze verschil tussen ongelovigen en ‘nieuwe’ gelovigen: misschien spreken die gewoon een andere taal, maar geloven ze uiteindelijk hetzelfde.

De opbrengst van deze avond, ruim € 1800,-, gaat naar het gezamenlijke project van de Soroptimisten met UNICEF, te weten Syrië ‘Back to School’.