Vrouwendag 8 maart 2017

Met totaal ruim 100 vrouwen, niet alleen Soroptimisten uit de regio, maar ook vrouwen van andere serviceclubs zoals de Zonta en VVAO, vierden we deze dag.In de sfeervolle Oud Katholieke Kerk – een voormalige schuilkerk – in de binnenstad van Gouda, stond deze avond in het teken van zang. 

Het vrouwenkoor Switches ( https://switchesgouda.wordpress.com/  zong een aantal toepasselijke liederen uit hun repertoire. Het programma werd omlijst door teksten en poëzie van een verhalenvertelster.

zingen harmkee voorbereiding samenzang, foto Cuba Rebelde.jpg

Voorbereiding voor samenzang - foto door Cuba Rebelde

Na de pauze werd er door de aanwezigen zelf gezongen in de prachtige akoestiek van de kerk onder leiding van Harmke Kroeze.