Hieronder alle verschenen artikelen over ons project:

Maart 2018

 

Februari 2018

Op 2 januari 2018 is in Den Haag de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Oxfam Novib en Soroptimist International Club Gouda e.o. Enkele wetenswaardigheden hieruit:

  • het project loopt van 2017 tot 2020.
  • doel: preventie kindhuwelijken in Pakistan d.m.v. het beschikbaar stellen van scholarships aan meisjes en het aanbieden van edutainment aan de bevolking.
  • Soroptimistclub Gouda gaat fondsen werven t.w. tenminste € 5000,- in 2018 en € 3000,- in 2019 en 2020.
  • Max. 8% kan besteed worden aan kosten, 92% komt ten goede aan het project.
  • De besteding wordt inzichtelijk gemaakt via voortgangsrapportages ieder jaar in september. Dan zal ook een evaluatie van de samenwerking plaats vinden.