Soroptimistclub Merwekring heeft elk jaar een nieuw thema dat het uitgangspunt is voor alle activiteiten die leuk, prikkelend en/of inspirerend zijn. 

De club komt elke maand bijeen voor een gezamenlijk diner en aansluitend een vergadering en bijvoorbeeld een spreker. Ook worden diverse fundraisingactiviteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse show en verkoop van tweedehands kleding en aantrekkelijke wijnacties.
De meeste leden van Soroptimistclub Merwekring komen uit de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Lingewaal en Vijfheerenlanden. De veelvuldige persoonlijke en soms zakelijke contacten met andere Soroptimisten maken het lidmaatschap waardevol voor alle leden van Merwekring.

Contactadres: merwekring@soroptimist.nl