Welkom op de webpagina van Club Helmond-Peelland!

Elke maand hebben we een activiteit gekoppeld aan het thema dat de zittend voorzitter heeft gekozen. Na thema's als 'talentontwikkeling', 'beweging' en 'aandacht', staat 2018-2019 helemaal in het teken van 'Be Yourself and Relax'! 

Naast informatieve en gezellige bijeenkomsten onder elkaar, zetten we ons ook in voor anderen. Elk jaar steunen we een of meerdere (lokale) goede doelen. Eens in de twee jaar zetten we daarvoor een grote sponsoractie op.

Driemaal hebben we SpringArt georganiseerd, een kunstfair waar gemiddeld €15.000,- per keer werd opgehaald voor UAF. In 2012 organiseerden we het evenement SpringArt Kids waarbij €15.000,- werd opgehaald voor Stichting Leergeld. In 2014 organiseerden we Cinesor; een filmavond met loterij. Een feestelijke avond die €10.000,-- opbracht voor SyrieBack2School. Het jaar 2016 stond in het teken van Inloophuis de Cirkel. We organiseerden een avond met 'een lach en een traan' en haalden ruim €9.000,-- op! Omdat het thema voor 2018 'aandacht' was, zette we geen grote fundraising op maar hielpen iedere week in de bediening van sociaal retaturant Ratatouille.

Ook zijn we zichtbaar tijdens NL Doet, Super Sociaal en evenementen zoals Samenloop voor Hoop en de Drakenbootrace in Helmond.

Het bestuur 2018-2019

Voorzitter: Inge Feijen, Inkomend voorzitter: Marianne Smits, Uittredend voorzitter: Monique de Leeuw, Secretaris: Claudia Smeenk, Penningmeester: Saskia van Loon

Contactadres: helmondpeelland@soroptimist.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy verklaring extern 

van Soroptimist International Club Helmond-Peelland

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

  • Soroptimist Interntionals Club Helmond-Peelland (hierna: de club) doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De club onderschrijft en hanteert het privacy-beleid (https://soroptimist.nl/media/filer_public/01/ac/01c2c66-9743-484f-af78-9df5950cc6ed/privacy_beleid_unie.pdf) van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curacao van augustus 2018.

Met onder andere onze open facebookpagina/ons e-mailadres en bij het benaderen van sponsoren, verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens. Denk hierbij aan gegevens voor een evenement die wij verzamelen door middel van bijvoorbeeld een aanmeldingsformulier, maar ook informatie over potentiële kandidaten die lid willen worden van de club. De gegevens die wij van u verzamelen zijn de door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en eventueel een bankrekeningnummer. 

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gevevens bewaard voor zolang het nodig is om de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is.

U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw personnsgegevens in te zien, te wijzigingen of te verwijderen. Op uw verzoek worden uw persoonsgegevens gecorrigeerd of ververwijderdm tenzij de verplichting bestaat deze gegevens te bewaren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering per e-mail indienen bij de club. Het e-mailadres is: helmondpeelland@soroptimist.nl

Zodra er sprake is van een datalek, zullen wij direct actie ondernemen door zorgvuldig na te gaan welke gegevens gelekt zijn. Als er een reëel risico is dat uw privacy geschonden is, melden wij dit zo snel mogelijk aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan u indien nodig.

Denk aan datalekken zoals:

  • Verlies van een usb stick met data gegevens
  • Verlies mobiele telefoon met data gegevens
  • Een papieren lijst met persoonlijke gegevens
  • Een papieren lijst van aanwezigen op een bijeenkomst met overbodige data
  • Computer hacking

Wanneer u na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen heeft aangaande uw gegevensbescherming of als u van mening bent dat de club haar beleid aangaande privacy niet naleeft, kunt u een mail sturen naar helmondpeelland@soroptimist.nl

Versie 1.0