Mosaïk-Limburg telt 36 leden, afkomstig uit de regio Noord- en Midden-Limburg. Wij zijn een actieve club van jong en oud, die veel onderneemt, organiseert, wil samenwerken en naar buiten treden. Een kleurrijk gezelschap van vrouwen, werkzaam in uiteenlopende beroepen. Het Limburgse landschap van Moeder Maas verbindt ons. Dit verklaart de naam van onze club: Mosaïk.
Maandelijks komen wij bij elkaar voor de ledenvergadering, die wordt vooraf gegaan door een gezamenlijke maaltijd. Binnen onze club vinden wij het belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar: intern netwerken, kennisuitwisseling en elkaar beter leren kennen zijn hiervoor belangrijke ingrediënten. Daarnaast willen wij dit jaar - in de aanloop naar de Inspirada 2020 die onze club in Roermond gaat organiseren - nog meer naar buiten treden.
Onze presidente heeft dit jaar dan ook niet voor niets gekozen voor het thema: Profileren & Verbinden
Heidy: "Wereldwijd zijn wij de grootste serviceorganisatie van vrouwelijke professionals en toch zo onbekend. Laten we samen werken aan meer bekendheid opdat wij onze doelen eenvoudiger kunnen realiseren. De wereld, onze maatschappij heeft vrouwen nodig om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te kunnen bieden. Om elkaar beter te kunnen steunen en te laten groeien gaan we dit jaar op zoek naar verbindingen. Samen kunnen we zoveel meer bereiken. Laat niet de verschillen, maar juist de overeenkomsten leidend zijn." 

Samenstelling bestuur: 
Heidy Amory, president
Carla van Zanten, vice-president
Annemarie Pisters, secretaris
Marie-Rose Vandenbergh, tweede secretaris
Jolanda Merckelbach, penningmeester
Helma Mulder, clubambassadeur
Betty Koot, assessor
Marleen Jereskes, assessor

contactadres: mosaiklimburg@soroptimist.nl

Volg ons ook op Facebook