Mosaïk-Limburg telt 37 leden, afkomstig uit de regio Noord- en Midden-Limburg. Wij zijn een actieve club van jong en oud, die veel onderneemt, organiseert, wil samenwerken en naar buiten treden. Een kleurrijk gezelschap van vrouwen, werkzaam in uiteenlopende beroepen. Het Limburgse landschap van Moeder Maas verbindt ons. Dit verklaart de naam van onze club: Mosaïk.
Maandelijks komen wij bij elkaar voor de ledenvergadering, die wordt vooraf gegaan door een gezamenlijke maaltijd. Binnen onze club vinden wij het belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar: intern netwerken, kennisuitwisseling en elkaar beter leren kennen zijn hiervoor belangrijke ingrediënten.

Verbinden 3.0: verbinden, vernieuwen en versterken
Voor ons ligt een jaar dat voor Mosaïk bijzonder is. Bijzonder omdat we ons lustrum vieren, ons vijfendertig jarig bestaan. Dit doen we middels het organiseren van de landelijke ledenvergadering en de daaraan gekoppelde Inspirada. Een grote activiteit die van alle Mosaïk-sorores de nodige inzet vraagt. Daarom is voor het komend jaar gekozen voor het thema Verbinden 3.0. In eerste instantie gaan we ons focussen op de onderlinge verbondenheid. Dit doen we door het toepassen van ʻ3.0ʼofwel verbinding door versterken en vernieuwen.
Centraal hierbij staat het opbouwen van waardevolle en duurzame relaties waardoor we met elkaar succesvoller zijn in het realiseren van onze eigen, maar zeker ook de internationale doelen van het Soroptimisme.

Samenstelling bestuur: 
Carla van Zanten, president
Margrethe Schlooz, vice president
Jolanda Merkelbach,penningmeester
Annemarie Pisters, secretaris (overdragend)
MarijckeEsselman, 2e secretaris
Betty van Koot, assessor /notulist
IngridWillems, assessor

contactadres: mosaiklimburg@soroptimist.nl

Volg ons ook op Facebook