Welkom bij de clubpagina van club Venlo Fossa Eugeniana.

Wij zijn vrouwen met verschillende leeftijden, achtergronden, visies en kwaliteiten. Samen hebben wij één doel: wij streven ernaar het beste te bereiken voor vrouwen, in alle aspecten van hun leven. Wij hebben onze krachten gebundeld om, nu ook in Noord-Limburg, de rechten van de mens en in het bijzonder de rechten van de vrouw en het kind te verbeteren. 

Hiervoor hebben we inmiddels enkele projecten opgezet, waaronder bioscoopavonden, muzikale avonden voor bejaardentehuis en ons grootste project de 'Tour de Soroptimist'. 

Elke maand komen we samen voor een interessante bijeenkomst die dit jaar in het thema 'Passie' staat. 

 

Project 'Tour de Soroptimist'  

7665baa5-4369-4bf8-8ab8-4777941129e6.JPGTour de Soroptimist 2018

Tour de Soroptimist is een avondvullende wandeling door het centrum van Venlo waarbij op verschillende locaties in de binnenstad culturele programma’s worden aangeboden. Denk onder andere aan een dansvoorstelling, een tof mini concert van Kwante Hippe, een korte film bij de Nieuwe Scene, een intiem huiskamerconcert bij Galerie Wilms, een sympathieke singer songwriter en meer. 
Iedere activiteit duurt ca. 20 minuten en we sluiten gezamenlijk af bij cafe de Locomotief.

Met de opbrengst van de kaartverkoop hebben we afgelopen jaar 'Verborgen Verlangens' gesteund. 

Goede doel : 'Verborgen Verlangens'

Ieder mens heeft ze… grote of kleine wensen; dingen die men nog een keer wil doen in het leven. Voor veel mensen worden hun wensen vroeg of laat werkelijkheid. Maar als u afhankelijk bent van zorg of als iemand afhankelijk is van úw hulp, dan is het echter lang niet zo vanzelfsprekend dat die op het oog simpele, kleine wensen ook werkelijkheid worden. Simpelweg omdat de tijd ontbreekt of omdat de randvoorwaarden moeilijk te regelen zijn. Het project ‘Verborgen Verlangens’, een initiatief van De Zorggroep en Groene Kruis Ledenorganisatie, brengt daar verandering in! We vervullen juist die kleine maar belangrijke wensen van mensen die in een van onze zorgcentra wonen, van thuiswonende cliënten of juist van mantelzorgers. Een keer iets verrassends, gezelligs, hartverwarmends en opbeurends.

Kijk voor meer informatie op Verboren Verlangens

Voor komende jaar  2019 zal dit project worden uitgebreid met meer locaties. Daarnaast zullen als goede doel dit jaar het ingezamelde geld doneren aan de Voedselbank. 

Goede doel : Voedselbank

Stichting Voedselbank Venlo is in 2004 opgericht. De Voedselbank wil groeiende armoede bestrijden door wekelijks voedselpakketten uit te delen aan mensen die financieel niet rond kunnen komen. Daarnaast wil de Voedselbank door het inzamelen en uitdelen van overtollig voedsel verspilling tegengaan. 

Voedselbank Venlo deelt wekelijks een gratis voedselpakket uit aan ongeveer 320 huishoudens als aanvulling op hun krappe budget. Voedselbank Venlo heeft 4 uitdeelpunten in Blerick,Tegelen en Venlo. 

Kijk voor meer informatie op Voedselbank Venlo

 

Orange the World 2019

Orange the World is de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes van de Verenigde Naties. In Nederland nemen UN Women Nederland, de Unie van Soroptimistclubs en Zonta Nederland het voortouw in deze campagne door aandacht te vragen voor deze nog heel veel voorkomende mensenrechtenschending, ook bij ons in Nederland. Zij doen dit onder andere door gemeenten en provincies op te roepen een gebouw, fontein, standbeeld of ander object oranje uit te lichten tussen 25 november en 10 december en aan het publiek uit te leggen waarom dit gebeurt. Dit zijn de '16 Days of Action against Violence'. Ook wij met club Venlo steunen deze actie!

posterSoroptimistb.jpg