Nationaal aftrapmoment Orange the World campagne

Het nationale aftrapmoment is dit jaar in Utrecht, nadat dit in eerdere jaren in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag plaatsvond. Burgemeester Jan van Zanen en Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) zetten het oude Stadhuis en de Utrechtse grachten in het oranje op 25 november, in samenwerking met UN Women, Zonta en de Soroptimisten.

Van hunebed tot paleis; een recordaantal gemeenten doen mee aan Orange the World!

In minstens 125 gemeenten en 7 provincies staan op 25 november oranje schijnwerpers op lokale gebouwen en andere objecten om aandacht te vragen voor het wereldwijde probleem van geweld tegen vrouwen. De teller loopt nog dagelijks op. Met meer dan 200 verschillende gebouwen en objecten, van een hunebed tot een paleis en van een burcht tot een zendmast, krijgt Nederland dit jaar de meeste oranje objecten ter wereld!

Geweld is niet gebonden aan een plek of situatie, en daarom vindt Orange the World in Nederland dan ook niet op één plek plaats, maar verspreid door het hele land. “Geweld tegen vrouwen en meisjes komt overal voor, in alle lagen van de bevolking, en kan alleen stoppen als daar op alle niveaus aan wordt gewerkt; internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal. Het is geweldig dat er op zo'n grote schaal een duidelijk signaal gegeven wordt dat geweld tegen vrouwen en meisjes onacceptabel is”, aldus Marije Cornelissen, Directeur van UN Women Nederland.

Nationaal Orange the World ambassadeur Tatjana Maul: ”Geweld kan iedere vrouw overkomen, waar je ook woont of werkt. Uit ervaring weet ik dat het heel moeilijk kan zijn om daarmee om te gaan of om er iets tegen te doen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om hier meer bewustzijn voor te creëren en de vrouwen en meisjes die met geweld te maken krijgen een hart onder de riem te steken..”

Action, Awareness, Advocacy

Soroptimistclubs selecteren jaarlijks nieuwe projecten waaraan zij werken. Projecten staan in het teken staan van de drie A’s: Action (Beweging), Awareness (Bewustwording), Advocacy (Belangenbehartiging). Meestal bestaan de projectactiviteiten uit fondsenwerving, zoals bijvoorbeeld een benefietconcert, een sponsorloop of een bridgedrive. Regelmatig wordt de deskundigheid uit het eigen netwerk ingezet voor het werven van fondsen; Soroptimisten zijn tenslotte vakvrouwen. Daarnaast worden ook subsidies aangevraagd of donaties ontvangen.

Best Practice Award

Elk jaar wordt de Best Practice Award uitgereikt aan de club die met haar project heeft bijgedragen aan de doelstellingen van het Soroptimisme. De maatschappelijke impact moet duidelijk zijn en bovendien wordt kritisch gekeken naar innovatieve aspecten op het gebied van fundraising, publiciteit, dienstverlening etc. In 2012 ging de award naar twee projecten:

  • De “standaard”-Award is voor de clubs Arnhem-Oost en Arnhem voor het project Care4Tina;
  • De “handen-uit-de-mouwen”-Award is voor de clubs Leiden Aurora en Zwolle met hun werkzaamheden voor de plaatselijke Voedselbanken.

Internationale Dag van de Rechten van de Mens: The President's Dollar

Elk jaar, op 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens selecteert de President van Soroptimist International een project dat directe hulp biedt aan vrouwen in uiterste nood. Soroptimist International doneert namens elke Soroptimist wereldwijd 1 dollar aan het project. In december 2011 was dat Birthing in the Pacific.

Internationale uitwisseling en samenwerking

In de Project Exchange Pool (PEP) worden vraag en aanbod van projecten van Soroptimistclubs opgenomen en aan elkaar gekoppeld. Soroptimistclubs ondersteunen elkaar met kennis, middelen en mensen. De PEP is een van de manieren waarop de internationale samenwerking en daarmee de saamhorigheid tussen de Soroptimistclubs wereldwijd is vormgegeven.

children_happy_with_asha_0_0.jpg