Hofjesbridge In Haarlem

Hofjesbridge In Haarlem

  • Locatie: Haarlem e.o.
  • Reageren voor: 13 Sep 2017
  • Aanmelden
23 Sep 2017

Hofjesbridge In Haarlem

SCHRIJF U SNEL IN VOOR DE EERSTE LUSTRUM EDITIE!

Dit jaar viert de Haarlemse Hofjesbridge haar eerste lustrum. Tal van unieke Hofjes in Haarlem zullen weer spontaan hun deuren voor ons openen.

De planning van het programma op 23 september is:

  • Vanaf 9.15 uur inschrijven
  • 10.30 uur start eerste ronde
  • 16.30 uur einde laatste ronde
  • 17.00 uur borrel en prijsuitreiking

Stuur een mail naar: Hofjesbridge. U ontvangt z.s.m. een bevestiging met een inschrijfnummer. Met uw inschrijfnummer kunt u op zaterdag 23 september het programma en loopbriefje afhalen. Het inschrijfgeld voor het goede doel "FREE A GIRL" bedraagt €75,- per paar en is inclusief gratis lunch, koffie/thee op alle locaties en hapjes en drankje bij de prijsuitreiking. Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden op rekening nummer NL28ABNA0609789295 t.n.v. Soroptifonds Haarlem, o.v.v. bridge en inschrijfnummer en in elk geval één achternaam van het ingeschreven paar. Uw inschrijving is definitief als uw betaling is ontvangen.

Sluitingsdatum van de inschrijving is 3 september of eerder, als het maximum aantal deelnemers is bereikt.