HELAAS GAAT DE PUBQUIZ OP ZONDAG 8 MAART 2020 NIET DOOR!!!

pubquiz 2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SúdWestFryslân november 2019 – Zonta Friesland en de vier Soroptimistenclubs in Friesland zeggen STOP tegen geweld tegen vrouwen en sluiten zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World van UNWomen. Daarom kleurt vanaf 25 november De Waterpoort in Sneek oranje. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander ‘landmark’ door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. In voorgaande jaren kleurden bijvoorbeeld Time Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december. Dit zijn de '16 Days of Action' tegen geweld tegen vrouwen. De campagne wordt wereldwijd gecoördineerd door UN Women, de VN organisatie voor vrouwenrechten. Zonta Friesland en de vier Soroptimistenclubs in Friesland doen dit jaar voor de vierde keer mee.

Achtergrondinformatie

Een kaart van Nederland met de volledige lijst van deelnemende gemeenten en provincies is te vinden op de website: www.orangetheworld.nl/map. Ook zijn daar de activiteiten van maatschappelijke organisaties rond the Orange the World campagne opgenomen.

orange clubleden.JPGclubleden Friesland Noord in orange

CLUB FRIESLAND NOORD  

Organisatie van de club

In principe zijn er 10 bijeenkomsten per jaar op of rond de 20e van de maand. Deze bijeenkomsten bestaan uit een korte huishoudelijke vergadering (indien nodig) en een lezing die zoveel mogelijk aansluit bij het jaarthema. Deze bijeenkomsten vinden plaats op wisselende locaties, waarbij afhankelijk van het programma van de avond, een eenvoudige gezamelijke maaltijd deel kan uitmaken van de bijeenkomst

In februari (clubverjaardag) en december (kerst) heeft de bijeenkomst een feestelijk karakter.

In de zomermaanden is er geen reguliere vergadering, maar wordt in elk geval een buitendag georganiseerd en meestal nog een gezellig samenzijn bij een van de clubleden thuis.

Contacten met andere clubs:

Wij hebben een friendshiplink met Club Mannheim in Duitsland, waarbij het streven is tenminste 1 x per jaar contact te hebben, hetzij in Mannheim, hetzij in Leeuwarden of soms op een plek daar tussen in.

Clubs in de regio: soms wordt er samengewerkt in regionale projecten, er is een jaarlijkse regiodag die bij toerbeurt door een van de clubs in de noordelijke provincies wordt georganiseerd en dit zelfde geldt voor de Dag van de Rechten van de Mens, die wordt georganiseerd op of rond 10 december.

Landelijke clubs: er is 2 x per jaar een landelijke vergadering, waarvan de vergadering in juni, de zg. Zomervergadering, elk jaar in een andere stad plaatsvindt en is gekoppeld aan een middagprogramma van excursies en andere activiteiten, georganiseerd door de plaatselijke club.

 Bijzondere activiteiten

 Een jaarlijks gebeuren is de Tineke Dijkstra lezing. Deze lezing wordt georganiseerd door onze club op kosten van een legaat verkregen uit de erfenis van ons in 2011 overleden clublid Tineke Dijkstra. In leven was zij radioloog bij het MCL en de bedoeling is om het onderwerp van de lezing zo goed mogelijk te laten aansluiten bij haar belangstellingssfeer.

De lezing is bedoeld voor Soroptimisten van alle clubs en andere belangstellenden.

 Het jaarthema in 2019-2020 is: onderwijs