Welkom op de website van Soroptimistclub Friesland Zuid. Wij zijn een enthousiaste groep vrouwen die zich  inzet voor verbetering van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd. Als club bouwen we aan een stevige band met elkaar, met onze omgeving, de lokale samenleving en clubs en organisaties om ons heen.

Het jaarthema 2018/2019 is Verbinding,: zowel onderling binnen de club en andere club als naar buiten.

Clubbijeenkomsten
Voorafgaand onze maandelijkse clubbijeenkomst is er gelegenheid om samen te eten.. De avond bestaat verder uit een programma en korte vergadering. In het programmadeel discussiëren we over een thema, volgen we een workshop, is er een gastspreker of vertelt een van de leden over haar werk. In een efficiënte vergadering wisselen we de ontwikkelingen binnen de club uit en maken we afspraken over onze activiteiten. Alle leden zijn actief in verschillende commissies.

Onze activiteiten
Om geld in te zamelen voor projecten die bijdragen aan onze doelen, organiseren wij verschillende activiteiten. We zetten hiervoor graag onze talenten in. Zo organiseren wij een:

  • Wijnverkoop

  • Running Dinner
  • Samen aan tafel

Andere activiteiten

Goede doelen

Elk jaar kiezen de leden de projecten voor de goede doelen. Wij hebben de opbrengsten gedoneerd aan:

  • School for Justice / Free a Girl 
  • My Book Buddy
  • Hospice Smelnehaven
  • Weeshuis op Lombok dat verwoest was tgv aardbeving
  • Slachtoffers Tsunami op Sumatra

 

Lezing Felisa Tibbitts

Elk jaar organiseert één van de vier Friese clubs een activiteit rond de 10e december , De dag van de Rechten van de Mens. In 2018  is het de beurt aan ons. Op 9 december zal Felisa Tibbitts, hoogleraarn mensenrechten educatie een lezing houden. Soroptimisten van andere clubs zijn van harte welkom.

Tibbitts.jpg

 

 

 

 

 

Kom kennismaken:

Dat kan op 13 november as. op onze inloopavond.  Op die avond wordt er een lezing gehouden over School for Justice.

 

           
Meer weten? Neem contact op via frieslandzuid@soroptimist.nl

 

 

 

 

 

 

Contactadres: frieslandzuid@soroptimist.nl