Soroptimist Filmfestival voor Kinderen

De Soroptimisten organiseren dit Soroptimist Film Festival voor Kinderen om kinderrechten, via films, onder de aandacht te brengen van kinderen. Het festival heeft tot doel de bewustwording van kinderen te vergroten over kinderrechten. Ook al is in ons land een aantal basisrechten voor kinderen bij wet geregeld, bijvoorbeeld het recht op onderwijs, er blijven nog voldoende zaken over waar kinderen ook over mee mogen en kunnen praten. Denk bijvoorbeeld aan sport, ontspanning, een veilige plek om te wonen en te spelen. De films die vertoond worden, hebben allemaal een relatie met kinderrechten. Trieste, maar ook leuke verhalen om kinderen ervan bewust te maken dat het leven dat voor hen vanzelfsprekend is, voor veel kinderen anders is.

Al sinds 2009 

Gestart in 2018 in Drachten, organiseerden we in 2018 al voor de 10e keer het filmfestival, en in 2019 zullen wederom zo'n 1200 kinderen  een film aangeboden krijgen. Inmiddels zijn er steeds meer clubs die een filmfestival organiseren.

Met dank aan...

Het filmfestival wordt ieder jaar mogelijk gemaakt door:

  • een subsidie van de gemeente Smallingerland
  • De Bios in Drachten

..en:

  • onze jaarlijkse wijnverkoop